นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

1597
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 5,000 อัตรา 

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ
 • ประกาศ 24-28 พ.ย.60
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต 29 พ.ย.-8 ธ.ค.60
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61 เวลา 13.30-16.30 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 2 ก.พ.61
 • สอบพละ 10-11 ก.พ.61
 • สอบสัมภาษณ์ 5-6 มี.ค.61
 • ประกาศผลรอบสุดท้าย 27 มี.ค.61
 • รายงานตัวเข้ารับการอบรม (บรรจุเป็นข้าราชการ) 1 เม.ย.61
 • ฝึกอบรม 1 เม.ย.61-30 ก.ย.62
นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ


นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2561 เปิดรับ 17 หน่วยงาน 5,000 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำรวจนครบาล จำนวน 1,000 ตำแหน่ง
 2. ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 ตำแหน่ง
 3. ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 250 ตำแหน่ง
 4. ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 ตำแหน่ง
 5. ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 350 ตำแหน่ง
 6. ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 250 ตำแหน่ง
 7. ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 350 ตำแหน่ง
 8. ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 200 ตำแหน่ง
 9. ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 ตำแหน่ง
 10. ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 500 ตำแหน่ง
 11. ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) จำนวน 800 ตำแหน่ง
 12. ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 30 ตำแหน่ง
 13. ตำรวจสันติบาล จำนวน 95 ตำแหน่ง
 14. กองบัญชาการศึกษา จำนวน 10 ตำแหน่ง
 15. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 5 ตำแหน่ง
 16. ตำรวจคอมมานโด กองปราบปราม จำนวน 150 ตำแหน่ง
 17. กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 10 ตำแหน่ง
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561


คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย (ระเบียบการปีนี้ ไม่ได้ระบุว่าต้องสถานภาพโสด)
 • อายุ 18-27 ปี นับแบบวันชนวัน (เกิดระหว่างวันที่ 9 ..2533 – 9 ..2542)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 8 ธ.ค.2560 (ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 77 ซม.
นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ


ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถ้าเกินถือว่าเป็นโรคอ้วน เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ (ค่า BMI ใช้ Google search หาการคำนวณได้)

รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด (ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า) แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด

สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก (ไม่รับตาบอดสี)

นายสิบตำรวจ สายตา
นายสิบตำรวจ สายตา

นายสิบตำรวจ กับภาระทางทหาร

 1. อายุ 18 ปี เกิด 2542 ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน(มี สด.9) จะเรียน รด.หรือไม่ก็ตาม สมัครได้
 2. อายุ 19 ปี เกิด 2541 ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน( มี สด.9) จะเรียน รด.หรือไม่ก็ตาม สมัครได้
 3. อายุ 20 ปี เกิด 2540 เรียน รด.ปี 3(มี สด.8) สมัครได้
 4. อายุ 20 ปี เกิด 2540 ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2561 สมัครไม่ได้
 5. อายุ 21 ปี เกิด 2539 จับได้ใบดำ (มี สด.43) สมัครได้
 6. อายุ 21 ปี เกิด 2539 จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 7. เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่ 1 เม..2561 สมัครได้ (เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 เม..)
 8. เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 เม..2561 สมัครไม่ได้ (เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 เม..)
 9. ปลดทหารเกณฑ์แล้ว (มี สด.8) สมัครได้
 10. เกณฑ์ทหารแล้ว (มี สด.43) สมัครได้
 11. ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 12. หนีทหาร สมัครไม่ได้

กรณีเคยมีคดีติดตัว

นายสิบตำรวจ วิชาที่ใช้สอบ

 1. ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ การเรียงลำดับคะแนน

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ (ไม่ใช้เกณฑ์ 60%)
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป(คณิต) อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 9. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก


สอบพละ

 • วิ่ง 1,000 เมตร
 • ว่ายน้ำ 25 เมตร
 • วิ่งระยะสั้น
 • วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 • ยืนกระโดดไกล
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ

 

ยอดผู้สมัครนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2559

นายสิบตำรวจ ยอดผู้สมัคร
นายสิบตำรวจ ยอดผู้สมัคร

ประกาศรับสมัครสอบ

 • ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 
 • ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 
 • ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจนครบาล (บช.น.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ (ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้) สแกนภาพ
 2. ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 3. สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 4. สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น (เพราะสอบวันเดียวกัน)
 5. ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้
 6. สอบติดฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท
 7. จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี(ส.ต.ต.) เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.60 ทางเว็บไซต์กองการสอบเท่านั้น ที่ www.PoliceAdmission.org

 • สถานที่สอบประกาศ 12 ..2561

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends