5 เส้นทางสอบตรง นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย 2561

745
สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563
สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563

5 เส้นทางสอบตรง นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย

 1. บุคคลภายนอกหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี วุฒิ ม.6 จำนวน 57 คน
 2. บุคคลภายนอกชาย อายุไม่เกิน 21 ปี วุฒิ ม.6 จำนวน 60 คน (เปิดรับปี 62)
 3. ตำรวจหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 10 คน
 4. ตำรวจชาย อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 30 คน
 5. บุคคลภายนอกหญิง โครงการใต้ อายุไม่เกิน 21 ปี จำนวน 3 คน

รายละเอียดแต่ละเส้นทาง

1. บุคคลภายนอกหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี รับจำนวน 60 คน

 • อายุ 16-21 ปีบริบูรณ์ นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร (เปิดและปิดรับสมัครช่วงธันวาคม)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า (กำลังเรียนเทอมสุดท้ายได้)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • งดรับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

2. บุคคลภายนอกชาย อายุไม่เกิน 21 ปี รับจำนวน 60 คน เปิดรับปี 62 เป็นปีแรก (จริงๆ ก่อนหน้านี้ เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว มีการเปิดรับลักษณะนี้มาก่อนและภายหลังได้ยกเลิกไป) 

***ยังไม่ทราบจำนวน ยังไม่มีระเบียบการออกมา อ้างอิงจาก บุคคลภายนอกหญิง ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • อายุ 16-21 ปีบริบูรณ์ นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร (เปิดและปิดรับสมัครช่วงธันวาคม)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า (กำลังเรียนเทอมสุดท้ายได้)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่มีภาระทหาร
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • งดรับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

3. ข้าราชการตำรวจหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี รับจำนวน 10 คน

 • อายุไม่เกิน 25 ปี นับแบบปีชนปี (เกิดปี 2537-2544)
 • อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สอบ
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • งดรับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

4. ข้าราชการตำรวจชาย (นสต.) อายุไม่เกิน 25 ปีรับจำนวน 30 คน

 • อายุไม่เกิน 25 ปี นับแบบปีชนปี (เกิดปี 2537-2544)
 • อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สอบ (นสต.บรรจุและเริ่มนับอายุราชการนับแต่วันแรกที่เรียน)
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • งดรับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

5. บุคคลภายนอกหญิ โครงการใต้ อายุไม่เกิน 21 ปี รับจำนวน 3 คน

 • น้องที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงลา ได้แก่ เทพ สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศสอบของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • อายุ 16-21 ปีบริบูรณ์ นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร (เปิดและปิดรับสมัครช่วงธันวาคม)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า (กำลังเรียนเทอมสุดท้ายได้)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • งดรับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

การสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนธันวาคม(ธ.ค.) และจะสอบในเดือนกุมภาพันธ์(ก.พ.) ของแต่ละปี

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends