เงินเดือนตำรวจ สวัสดิการ และความก้าวหน้า ในอาชีพตำรวจ ที่ต้องรู้ก่อนสอบ !!

13497
ตำรวจ พลขับ
ตำรวจ พลขับ
เนื้อหา ซ่อน

เงินเดือนตำรวจ และความก้าวหน้าตำรวจ

ตำรวจอาจเป็นความฝันของใครบางคน แต่หลายคนยังสงสัยว่า หากสมัครสอบตำรวจแล้ว เงินเดือนจะพอไหม? ความก้าวหน้าในอาชีพจะเป็นอย่างไร? สู้เอกชนได้หรือเปล่า? พี่เดี่ยวจะเล่าให้ฟัง

การเลื่อนขั้นเงินเดือนตํารวจ

ข้าราชการตำรวจ จะเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม โดยจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้

การได้ 2 ขั้น คือ ผู้ที่ตั้งใจทำงาน มีผลการปฏิบัติดี หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควร จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น อนึ่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น หลักเกณฑ์ห้ามเลื่อนติดต่อกันเกิน 2 ปี กล่าวคือ จะเลื่อนเป็น 2-2-2 ไม่ได้ ต้องเลื่อนเป็น 2-2-1.5 เป็น 1.5-2-2 หรือ 2-1.5-2

การได้ 1.5 ขั้น คือ ผู้ที่ทำงานตามปกติหน้าที่ของตนเอง หรือที่มักเรียกกันในวงการตำรวจว่า ” ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฎ ” จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น

การงดขั้นเงินเดือน คือ ผู้ที่กระทำผิดวินัยตำรวจ หรือถูกลงโทษให้งดขั้นเดือน ในวงการตำรวจมักเรียกว่า ” ถูกแป๊กขั้น ” หมายถึง ในปีนั้นจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลย

นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563

เงินเดือนตํารวจหญิง

เงินเดือนตำรวจหญิง กับเงินเดือนตำรวจชาย ไม่แตกต่างกันหากอยู่ในขั้นเงินเดือนเดียวกัน อยู่ที่วุฒิที่ใช้ในการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ และการได้พิจารณาขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 1.5 ขั้น หรืองดขั้น ตามความดีความชอบที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่

หลักการปรับระดับขั้นเงินเดือนตำรวจ

 • ปกติเงินเดือนจะเลื่อนไปตามแท่งของมันจนกว่าจะตัน ส่วนใครรับแท่งไหนนั้น พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ มาตรา 68 ให้เป็นไปตามยศ คือ ส.ต.ต. – ส.ต.อ. ระดับ ป.1 / จ.ส.ต. ระดับ ป.2 / ด.ต. ระดับ ป.3
หลักการปรับระดับขั้นเงินเดือนตำรวจ
 • เมื่อเป็นจ่า [ จ.ส.ต. ] จะข้ามจากแท่ง ป.1 มา ป.2 ปัญหาคือ ป.1 ขั้นที่รับอยู่นี้ จะข้ามมารับ ป.2 ขั้นไหน ?
 • กรณีนี้ จะใช้บัญชีปรับระดับในการเทียบ เอาไม้บรรทัดทาบเลย เงินเดือนปัจจุบันตรงกับ ขั้นไหน ก็รับขั้นนั้น [ ตามตัวอย่างกรอบสีแดงดังภาพ ]
หลักการปรับระดับขั้นเงินเดือนตำรวจ /
 • เราจะไม่ค่อยเห็นบัญชีปรับระดับนี้กันมากนัก ผู้ที่ใช้บัญชีนี้คือเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนของฝ่ายการเงิน ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

เงินเดือนนายสิบตํารวจ ขั้นเงินเดือนตํารวจชั้นประทวน  

เงินเดือนนายสิบตํารวจ ขั้นเงินเดือนตํารวจชั้นประทวน

ขอแบ่งขั้นเงินเดือนตำรวจชั้นประทวน ขอแบ่งออกเป็น 2 สายงาน คือ สายปราบปราม และสายอำนนวยการ

1.สายปราบปราม [ นสต. ]

 • นักเรียนนายสิบตำรวจชาย [ นสต. ] หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
 • สมมติสอบเข้ามา บรรจุอายุ 20 ปี บรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 19 เงินเดือน 10,760 บาท [ จะมีเงินประจำตำแหน่ง ค่าครองชีพ และเงินตามสิทธิอื่น ๆ รวมรับที่ประมาณ 15,000 บาท ]
 • ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ ได้ปีละ 1.5 ขั้น รับราชการ 9 ปี อายุ 29 ติดยศจ่าสิบตำรวจ [ จสต.] เป็นจ่า จากเงินเดือน ป.1 ขั้น 32.5 ข้ามแท่งไปเป็น ป.2 ขั้น 24.5 เงินเดือน 18,790 บาท
 • รับราชการต่ออีก 3 ปี อายุ 32 ติดยศนายดาบตำรวจ [ ดต. ] เป็นดาบได้มาอีก 4.5 ขั้น จาก ป.2 ขั้น 29 ข้ามแท่งไปเป็น ป.3 ขั้น 21 เงินเดือน 23,340 บาท
 • หลังจากนี้ เหลือขั้นในระดับ ป.3 ให้เลื่อนอีก 26.5 ขั้น สูตรเดิม ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ ได้ปีละ 1.5 ขั้น ประมาณ 17 ปี อายุ 50 ขั้นจะตัน และเงินเดือนจะตันที่ 54,820 บาท
 • เมื่ออายุ 50 ปี รับราชการมาแล้ว 30 ปี เออลี่รีไทร์ได้บำนาญประมาณ 33,000 บาท ได้ทุกเดือน จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
นายสิบตำรวจ ปราบปราม

2.สายอำนวยการ

2.1 สอบด้วยวุฒิ ม.6

 • สมมติสอบเข้ามา บรรจุอายุ 20 ปี บรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 13.5 เงินเดือน 8,610 บาท [ จะมีเงินประจำตำแหน่ง ค่าครองชีพ และเงินตามสิทธิอื่น ๆ รวมรับที่ประมาณ 15,000 บาท ]
 • ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ ได้ปีละ 1.5 ขั้น รับราชการ 9 ปี อายุ 29 ติดยศจ่าสิบตำรวจ [ จสต.] เป็นจ่าจากเงินเดือน ป.1 ขั้น 27 ข้ามแท่งไป ป.2 ขั้น 19 เงินเดือน 15,060 บาท
 • รับราชการต่ออีก 3 ปี อายุ 32 ติดยศนายดาบตำรวจ [ ดต. ] ได้มาอีก 4.5 ขั้น จาก ป.2 ขั้น 23.5 ข้ามแท่งไปเป็น ป.3 ขั้น 15.5 เงินเดือน 18,790 บาท
 • หลังจากนี้ เหลือขั้นในระดับ ป.3 ให้เลื่อนอีก 32 ขั้น สูตรเดิม ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ ได้ปีละ 1.5 ขั้น  ประมาณ 21 ปี อายุ 53 ขั้น ป.3 จะตันที่เดือนละ 54,820 บาท
 • รับราชการจนอายุ 53 ปี จะได้ปรับยศเป็น ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] หรือที่จะเรียกกันว่า ” นายร้อย 53 ” ได้ยศ แต่เงินเดือนไม่ขึ้นแล้ว เพราะ ป.3 กับ ส.1 ตันเท่ากัน
 • เมื่ออายุ 50 ปี รับราชการมาแล้ว 33 ปี เออลี่รีไทร์ได้บำนาญ 36,000 บาท ได้ทุกเดือน จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

2.2 สอบด้วยวุฒิ ปวช.

 • บรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 15.5 เงินเดือน 9,330 บาท มากกว่าสอบด้วยวุฒิ ม.6 จำนวน 2 ขั้น เป็นเงิน 720 บาท
 • หลังจากนั้น ก็จะมีวิธีการคำนวณเหมือนกัน กรณี ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฎ ได้ 1.5 ขั้นตลอดการรับราชการ ขั้นอาจจะตันอยู่ที่อายุ 52 ปี

กรณี นายสิบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี [ ปัจจุบันไม่รับนายสิบตำรวจ ด้วยวุฒิ ป.ตรี แล้ว ]

 • สมมติเข้ามาวุฒิ ป.ตรี 6 ปีแล้ว อายุประมาณ 30 ติดยศจ่าสิบตำรวจ [ จสต. ] เป็นจ่า ข้ามมารับ ป.2 ขั้น 30 เงินเดือน 22,180 บาท
 • รับราชการต่อ 3 ปี อายุ 33 เลื่อนไปขั้น 35 ติดยศนายดาบตำรวจ [ ด.ต. ] เป็นดาบ ข้ามแท่งไป ป.3 ขั้น 27 เงินเดือน 27,960 บาท
 • จากนั้น จะเหลือขั้นให้เลื่อนแค่ 20.5 ขั้น ใช้เวลา 13 ปี จะตันเมื่ออายุประมาณ 46 ปี

กรณี นสต.ชาย สายปราบปราม อายุไม่เกิน 24 ปี สอบโควตาโรงเรียนเตรียมทหาร

 • จะรับตามขั้นเงินเดือนสุดท้าย ก่อนสอบติด จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • สมมติ สิบตำรวจตรี [ ส.ต.ต. ] อายุ 18 ปี บรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 19 เงินเดือน 10,760 บาท
 • ต่อมาสอบโควตาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้เลย ก็จะรับเงินเดือน 10,760 บาท ตลอด 2 ปี ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนเตรียมทหาร [ รับเฉพาะเงินเดือน ไม่รวมเงินสิทธิอื่น ๆ เพราะยังไม่ได้ทำงาน ]
 • จบโรงเรียนเตรียมทหาร ศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก็จะได้รับเงินเดือน 10,760 บาท ตลอด 4 ปี ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ [ รับเฉพาะเงินเดือน ไม่รวมเงินสิทธิอื่น ๆ เพราะยังไม่ได้ทำงาน ]
 • จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ติดยศ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] จะปรับเงินเดือน โดยเป็นสัญญาบัตร ส.1 ขั้น 19.5 เงินเดือน 15,920 บาท [ เงินนี้ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินอื่น ๆ ตามสิทธิของทางราชการที่พึงได้อีก เพราะจบมาทำงานแล้ว ]
สวัสดิการ และความก้าวหน้า ในอาชีพตำรวจ ที่ต้องรู้ก่อนสอบ !!

สรุปขั้นเงินเดือน

 • สายปราบปราม [ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ : นสต. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ] ขั้นเงินเดือนจะตันที่อายุ 50 ปี รับราชการมาแล้ว 30 ปี เออลี่รีไทร์ได้บำนาญประมาณ 33,000 บาท ได้ทุกเดือน จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
 • สายอำนวยการ [ จะมีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เมื่อสอบติดจะมีการแจ้งรายละเอียดการอบรม ] สอบด้วยวุฒิ ม.6 บรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 13.5 เงิน 8,610 บาท ขั้นเงินเดือนจะตันที่อายุ 53 ปี  รับราชการมาแล้ว 33 ปี เออลี่รีไทร์ได้บำนาญ 36,000 บาท ได้ทุกเดือน จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต [ สอบด้วยวุฒิ ปวช. ขั้นจะมากกว่า 2 ขั้น ในการบรรจุครั้งแรก นอกนั้นการคำนวณเหมือนเดิม ]

ขั้นเงินเดือนตํารวจ ขั้นละกี่บาท

ขั้นเงินเดือนตำรวจมีวิธีการคิดแบบข้างต้น แต่ละขั้นจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเป็นระดับไหน ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ส.1 ,ส.2 ,ส.3 ฯลฯ ตามตารางด้านบน

เงินเดือนนายร้อยตํารวจ ขั้นเงินเดือนตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ขั้นเงินเดือนนายร้อยตำรวจ ก็มีวิธีคิดคล้ายกับนายสิบตำรวจ โดยจะเปลี่ยนจาก ป.1 [ ป. ย่อมาจากชั้นประทวน หรือนายสิบตำรวจ ] เป็น ส.1 [ ส. ย่อมาจากชั้นสัญญาบัตร หรือนายร้อยตำรวจ ]

สมมติสอบนายร้อย สายสอบสวนได้  ก็จะเทียบตารางตามด้านบนคล้าย ๆ กับของนายสิบตำรวจ เทียบและคำนวณไปเรื่อย ๆ

 • บรรจุครั้งแรก ส.1 ขั้น 19.5 เงินเดือน 15,920 บาท
 • ส.1 ขั้นสูงสุด (รวมขั้นเยียวยาแล้ว) คือ 56.5
 • ถ้าไม่ได้ขึ้นตำแหน่งสารวัตร [ สว. ] มีขั้นเหลือให้เลื่อนอีก 38 ขั้น
 • สูตรเดิม ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฎ เลื่อนปีละ 1.5 ขั้น ตลอดอายุราชการ ใช้เวลาประมาณ 25 ปี ขั้นเงินเดือนจะตัน

ใครจะเป็น รอง สารวัตร [ รอง สว. คือ ตำแหน่ง มียศตั้งแต่ ร.ต.ต. ถึง ร.ต.อ. ] นานขนาดนั้น ?

 • ปัจจุบันมี รอง สว. อยู่ประมาณ 34,000 คน
 • มีตำแหน่งให้เลื่อนขึ้น ปีละไม่เกิน 1,500 ตำแหน่ง
 • รอง สว. คนสุดท้าย ที่จะได้เลื่อนขึ้นเป็น สว. อาจต้องใช้เวลาถึง 22 ปี
 • อาจจะมีคนเงินเดือนตันที่ ส.1 ยศ ร.ต.อ. เงินเดือน 54,820 บาท แต่ก็ถือว่าเงินเดือนเยอะพอสมควร

นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน หรือพนักงานสอบสวน [ พงส. ] บรรจุครั้งแรก คือ ส.1 ขั้น 19.5 เงินเดือน 15,920 บาท โดยจะมีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาอีก นอกเหนือจากเงินเดือน ดังนี้

 1. รองสารวัตร สอบสวน เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท [ ยศร้อยตำรวจตรี – ร้อยตำรวจเอก ]
 2. สารวัตร สอบสวน เงินประจำตำแหน่ง 14,400 บาท [ ยศร้อยตำรวจเอก – พันตำรวจโท ]
 3. รองผู้กำกับการ สอบสวน เงินประจำตำแหน่ง 17,300 บาท [ ยศพันตำรวจโท ]
 4. ผู้กำกับการ สอบสวน เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท [ ยศพันตำรวจเอก ]
พนักงานสอบสวนหญิง สอบ

บัญชีขั้นเงินเดือนตำรวจใหม่นี้ เพิ่งใช้เมื่อ 1 มี.ค. 2560 

 • เรียกว่าบัญชีเยียวยา สืบเนื่องจากพลเรือนข้ามแท่งได้ ตำรวจทหารก็เลยขอ ครม.เอาแท่งที่เทียบเท่ากันมาต่อด้านบน ขยายเพดานขึ้นไปบ้าง
 • นายดาบ ป.3 เดิมตันที่เดือนละ 38,750 บาท ขยายมาตันที่เดือนละ 54,820 บาท เพิ่มขึ้นถึง 16,070บาท คิดเป็น 41%
 • ผู้กำกับการ ส.4 เดิมตันที่เดือนละ 58,390 บาท ขยายมาตันที่เดือนละ 70,360 บาท เพิ่ม 11,970 บาท คิดเป็น 20%
 • ข้อสังเกต 1 เงินเดือน ผกก. น้อยกว่า ผบ.ตร. ส.9 อยู่เพียง 7,670 บาท งั้นเป็นแค่ ผกก.ก็พอละ (มั้ง!!)
 • ข้อสังเกต 2 รัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ง.(4) บอกว่าให้ตำรวจได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม จะเห็นว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์อยู่พอสมควร

ชั้นยศตำรวจ

ชั้นยศตำรวจ
สวัสดิการ และความก้าวหน้า ในอาชีพตำรวจ ที่ต้องรู้ก่อนสอบ !!

ตำแหน่งตำรวจ

ตำแหน่งตำรวจ

ข้อดีของการทำงานรับราชการตำรวจ

งานราชการเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป เพราะถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ค่านิยมของคนไทยเมื่อมีลูกมีหลานก็จะส่งไปสมัครสอบเพื่อรับราชการ เช่น การสนับสนุนให้ลูกหลานสอบตำรวจ โดยหวังพึ่งพาอาศัยยามแก่ชราและยามเจ็บป่วย นอกจากนั้นการรับราชการยังมีข้อดีอื่น ๆ ได้แก่

 1. บำนาญ การรับราชการเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังมีเงินใช้ทุกเดือน ซึ่งการเป็นข้าราชการเท่านั้นที่มีเงินบำนาญ องค์กรเอกชนไม่มี
 2. มีความมั่นคง เพราะอัตราเงินเดือนของข้าราชการไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเลิกจ้าง นอกจากทำผิดระเบียบวินัย ซึ่งจะถูกพิจารณาไปตามขั้นตอน เช่น การเตือน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก ตามลำดับ
 3. มีสวัสดิการ ผู้ที่รับราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ เบิกค่าเล่าเรียนลูก และอื่นๆ อีกมากมาย
 4. ได้ตอบแทนประเทศชาติ งานราชการคือการรับใช้ประเทศชาติ ดังนั้นคนที่รับราชการ และคนที่สอบตำรวจได้ จึงมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

การเลื่อนยศชั้นสัญญาบัตร

การเลื่อนยศชั้นสัญญาบัตร

การเลื่อนยศชั้นประทวน

การเลื่อนยศชั้นประทวน
การเลื่อนยศชั้นประทวน 2

สวัสดิการและความมั่นคงของนายสิบตำรวจ

สำหรับสวัสดิการและความมั่นคงของนายสิบตำรวจ การรับราชการตำรวจจะมีความมั่นคงและได้รับสวัสดิการ ดังนี้

 • มีอาคารบ้านของทางราชการ [ หากไม่มีบ้านพัก สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ]
 • เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ถึง 3 คน จนบุตรมีอายุ 25 ปี [ สถานศึกษารัฐและเอกชน )
 • สวัสดิค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ รวมถึงคนในอนาคตที่จะเป็นสามี-ภริยา-บุตร
 • มีเงินเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เงินเพิ่มพิเศษ ตามตำแหน่งงาน ค่าล่วงเวลา [ OT ] และอื่นๆ
 • ได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
 • ค่าตัดเครื่องแบบปีละ 2,000 บาท
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล ]
 • สวัสดิการในการลาพักผ่อนสูงสุด 30 วัน ลากิจส่วนตัว 45 วัน ลาคลอดบุตร 90 วัน ลาอุปสมบท 120 วัน ลาประกอบพิธีของแต่ละศาสนา ลาศึกษาต่อได้ถึง 4 ปี [ โดยยังได้รับเงินเดือน ]
 • สวัสดิการเงินกู้กองกลาง ตร. [ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ต่ำกว่าธนาคาร ]
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ [ ให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงมาก ]
 • สวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย
 • เงินบำเหน็จบำนาญ [ ไว้ใช้ในยามเกษียณ ]
 • มีกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ [ ไว้ใช้ยามแก่เฒ่า ]
 • เงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ความมั่นคงและความก้าวหน้าของของนายสิบตำรวจ ไม่ได้มีเพียงสวัสดิการและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังมีสิทธิสอบ เตรียมทหารนายร้อยตำรวจโควตานายสิบตำรวจได้ด้วย  แต่ทั้งนี้ต้องเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อสอบนายสิบตำรวจให้ได้เสียก่อน  สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่น ขยันอ่านหนังสือ ขยันติว หรือเรียนรู้เทคนิคการสอบ เชื่อว่าการสอบให้ผ่านในครั้งเดียวทำได้ไม่ยากเลย

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงเงินเดือนตำรวจ 

 • อ้างอิง บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีปรับระดับ ใหม่ 1 มี.ค.60 บัญชีปรับระดับ ผนวก ข. หน้า 5 (ส่วนบัญชีอัตราเงินเดือนอยู่ ผนวก ก. หน้า 4)  http://www.personnelpolice.com
 • อ้างอิง กฎการแต่งตั้งยศฯ  http://www.ratchakitcha.soc.go.th
 • อ้างอิง เงินเดือนแรกบรรจุ http://personnelpolice.com
 • เกี่ยวเนื่อง เยียวยาจากการที่พลเรือนข้ามแท่ง Facebook Post
 • ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก พ.ต.อ.ชาญชัย เรนชนะ [ นรต.55 ]

ข้อมูลอ้างอิงเงินการเลื่อนยศ และตำแหน่งตำรวจ

 • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 Download PDF
 • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554 Download PDF
 • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 Download PDF
 • แนวทางปฏิบัติการดำเนินการเรื่องยศ ว11 ลง 20 มี.ค.61 Download PDF

บทความนี้ น่าจะตอบข้อสงสัยได้ทุกจุดเกี่ยวกับเรื่องยศ ,ตำแหน่ง และเงินเดือนตำรวจ เป็นข้าราชการอยู่แบบพอเพียง เลี้ยงตัวได้สบาย เขาดูแลเราดีพอสมควร ไม่รวย แต่ก็ไม่ถึงกับลำบาก เอาไว้ประกอบการตัดสินใจสอบเข้าเป็นตำรวจ และพอทำนายอนาคต รวมถึงดูอัตราความก้าวหน้าในชีวิต ส่วนที่เหลือก็ตั้งใจอ่านหนังสือ หมั่นทำข้อสอบ หากเปิดสอบตำรวจ จะได้สอบติดในปีนี้เลย

.

อย่ามัวแต่ถาม คนอื่นว่า…..จะเปิดสอบเมื่อไหร่ ?

แต่จงถาม ตัวเองว่า…..หากเปิดแล้ว พร้อมสอบไหม ?

การทำข้อสอบ คือ หนทางสู่การสอบติด

1.ข้อสอบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง คลิกเลย >>> ตม.2564

2.ข้อสอบตำรวจ อำนวยการ คลิกเลย >>> อำนวยการ 2564

3.ข้อสอบตำรวจ สายสอบสวน คลิกเลย >>> พนักงานสอบสวน 2564

4.ข้อสอบตำรวจ ปราบปราม คลิกเลย >>> ปราบปราม 2564

.

iCourse คอร์สติวสำหรับคนทำงาน หรือไม่ค่อยมีเวลา แต่อยากสอบติด

>> อำนวยการ 2564 (opens in a new tab)” rel=”noreferrer noopener” class=”rank-math-link”>1.คอร์สติวอำนวย คอร์สติวที่มีผู้สอบผ่านทุกรอบ ที่เปิดสอบ คลิกเลย >>> อำนวยการ 2564