นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2562

1878
นายสิบตำรวจ ปราบปราม
นายสิบตำรวจ ปราบปราม

นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2562

ภาพด้านล่างเป็นข้อมูลเก่าของปี 2561

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ

ประกาศ 24-28 พ.ย.60
สมัครทางอินเตอร์เน็ต 29 พ.ย.-8 ธ.ค.60

สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61 เวลา 13.30-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 2 ก.พ.61

สอบพละ 10-11 ก.พ.61
สอบสัมภาษณ์ 5-6 มี.ค.61

ประกาศผลรอบสุดท้าย 27 มี.ค.61

รายงานตัวเข้ารับการอบรม (บรรจุเป็นข้าราชการ) 1 เม.ย.61

ฝึกอบรม 1 เม.ย.61-30 ก.ย.62

*** ข้อมูลด้านบน เป็นข้อมูลเก่าของปี 2561 ***
จะเห็นได้ว่า บรรจุและฝึกอบรม 1 เม.ย. แต่รอบนี้ 2562 จะมีการปรับเปลี่ยนเป็น บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 ก.พ. ดังนั้น วันสอบก็จะเร็วขึ้น เป็นช่วงปลายเดือน พ.ย.61 อาจเป็นวันที่ 18/25 พ.ย.61 หรือ 2/9 ธ.ค.61 รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบอีกครั้ง

 

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ


นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2561 เปิดรับ 17 หน่วยงาน 5,000 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำรวจนครบาล จำนวน 1,000 ตำแหน่ง
 2. ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 ตำแหน่ง
 3. ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 250 ตำแหน่ง
 4. ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 ตำแหน่ง
 5. ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 350 ตำแหน่ง
 6. ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 250 ตำแหน่ง
 7. ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 350 ตำแหน่ง
 8. ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 200 ตำแหน่ง
 9. ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 ตำแหน่ง
 10. ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 500 ตำแหน่ง
 11. ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) จำนวน 800 ตำแหน่ง
 12. ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 30 ตำแหน่ง
 13. ตำรวจสันติบาล จำนวน 95 ตำแหน่ง
 14. กองบัญชาการศึกษา จำนวน 10 ตำแหน่ง
 15. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 5 ตำแหน่ง
 16. ตำรวจคอมมานโด กองปราบปราม จำนวน 150 ตำแหน่ง
 17. กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 10 ตำแหน่ง

*** ข้อมูลด้านต้นเป็นของปี 2561 ซึ่งต้องรอดูของปี 2562 อีกทีว่าจะกี่ตำแหน่ง และที่ไหนบ้าง ***

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย (ระเบียบการปีนี้ ไม่ได้ระบุว่าต้องสถานภาพโสด)
 • อายุ 18-27 ปี นับแบบวันชนวัน (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร (ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 77 ซม.

 

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ


ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถ้าเกินถือว่าเป็นโรคอ้วน เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ (ค่า BMI ใช้ Google search หาการคำนวณได้)

รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด (ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า) แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด

สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก (ไม่รับตาบอดสี)

นายสิบตำรวจ สายตา
นายสิบตำรวจ สายตา

นายสิบตำรวจ กับภาระทางทหาร

 1. อายุ 18 ปี เกิด 2543 ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน(มี สด.9) จะเรียน รด.หรือไม่ก็ตาม สมัครได้
 2. อายุ 19 ปี เกิด 2542 ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน( มี สด.9) จะเรียน รด.หรือไม่ก็ตาม สมัครได้
 3. อายุ 20 ปี เกิด 2541 เรียน รด.ปี 3(มี สด.8) สมัครได้
 4. อายุ 20 ปี เกิด 2541 ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2562 สมัครไม่ได้
 5. อายุ 21 ปี เกิด 2540 จับได้ใบดำ (มี สด.43) สมัครได้
 6. อายุ 21 ปี เกิด 2540 จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 7. เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่ 1 ก.พ.2562 สมัครได้ (เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ก.พ.)
 8. เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 ก.พ.2562 สมัครไม่ได้ (เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ก.พ.)
 9. ปลดทหารเกณฑ์แล้ว (มี สด.8) สมัครได้
 10. เกณฑ์ทหารแล้ว (มี สด.43) สมัครได้
 11. ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 12. หนีทหาร สมัครไม่ได้

*** รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ***

กรณีเคยมีคดีติดตัว

นายสิบตำรวจ วิชาที่ใช้สอบ

 1. ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

*** อ้างอิงจากรอบที่แล้ว รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ***

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ การเรียงลำดับคะแนน

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ (ไม่ใช้เกณฑ์ 60%)
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป(คณิต) อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 9. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก


สอบพละ

 • วิ่ง 1,000 เมตร
 • ว่ายน้ำ 25 เมตร
 • วิ่งระยะสั้น
 • วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 • ยืนกระโดดไกล
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ

 

ยอดผู้สมัครนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2561

 

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

สถิติคะแนนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2561

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 3

ภาค 4

ภาค 5

ภาค 6

ภาค 7

ภาค 8

ภาค 9

ตชด.


บช.น. (ผลสอบเรียงตามตัวอักษร)
#นสต.1

#นสต.2

#นสต.3

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ (ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้) สแกนภาพ
 2. ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 3. สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 • สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น (เพราะสอบวันเดียวกัน)
 • ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้
 • สอบติดฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท
 • จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี(ส.ต.ต.) เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

*** อ้างอิงจากรอบที่แล้ว รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ***

 

สมัครทางเว็บไซต์กองการสอบเท่านั้น (ระบบยังไม่เปิดรับสมัคร) ที่ www.PoliceAdmission.org 

สรุป นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2562

 • รอการอนุมัติ (ยังไม่ทราบว่ากี่ตำแหน่ง)
 • รอประกาศสอบ (ยังไม่ทราบวันสอบและสถานที่สอบ)
 • บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 ก.พ.2562
 • รอกองการสอบ ประชุมวันที่ 10 ต.ค. หลังจากนั้น จึงจะมีข้อมูลแจ้ง
 • รายละเอียดอื่นๆ จะ Update ทางไลน์


สรุป นายสิบตำรวจ อำนวยการ 2562

 

iCourse ติวเข้ม เร่งรัด โค้งสุดท้าย ก่อนสอบ คอร์สติวตำรวจปราบปราม คอร์สสุดท้ายของปีนี้!! คอร์สที่แล้ว มีผู้สอบติดถึง 173 คน รับจำกัด เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง สนใจ อย่าช้า คลิกเลย คอร์สติว

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends