เปิดสอบ ตำรวจปราบปราม 1,700 อัตรา

1091
นายสิบตำรวจ ปราบปราม
นายสิบตำรวจ ปราบปราม

นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม ลง 3 จังหวัดชายแดนใต้

 • ร่างประกาศ รับ 1,700 อัตรา
 • รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
 • ตามสนามสอบ อำนวยการ จะเห็นว่า มีการกันสนามสอบภาค 9 ไว้
 • เพราะตามร่างประกาศ แจ้งว่าอาจสอบวันเดียวกับอำนวยการ

 

คุณสมบัติ สายปราบปราม 3 จังหวัดชายแดนใต้

 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 18 – 27 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร [รอประกาศอย่างเป็นทางการ]
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร [ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้]
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด [ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า] แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
 • สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก [ไม่รับตาบอดสี]
นายสิบตำรวจ สายตา
นายสิบตำรวจ สายตา

นายสิบตำรวจปราบปราม กับภาระทางทหาร

 • อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [มี สด.9] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [มี สด.9] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [มี สด.8] สมัครได้
 • อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2562 สมัครไม่ได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [มี สด.43] สมัครได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่ 1 ส.ค.2562 สมัครได้ [เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ส.ค.]
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 ส.ค.2562 สมัครไม่ได้ [เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ส.ค.]
 • ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [มี สด.8] สมัครได้
 • เกณฑ์ทหารแล้ว [มี สด.43] สมัครได้
 • ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 • หนีทหาร สมัครไม่ได้

*** รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***

กรณีเคยมีคดีติดตัว

 


 

สอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจปราบปราม 

 1. ความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์)]30 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

 

การเรียงลำดับคะแนน

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ [ไม่ใช้เกณฑ์ 60%]
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป(คณิต) อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 9. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

 


สอบรอบที่ 2 สอบพละ

 1. วิ่ง 1,000 เมตร
 2. ว่ายน้ำ 25 เมตร
 3. วิ่งระยะสั้น
 4. วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 5. ยืนกระโดดไกล
 
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ

 


 

สอบ รอบที่ 3   

 1. สอบสัมภาษณ์
 2. ตรวจร่างกาย
 3. ทดสอบสุขภาพจิต
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
 5. เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

 


หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้] สแกนภาพ
 2. ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 3. สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 • สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น [เพราะสอบวันเดียวกัน]
 • ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้
 • สอบติดฝึกอบรม  ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท
 • จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี [ส.ต.ต.] เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย
 • บรรจุแต่งตั้ง 6 ปี สามารถขอย้ายได้

*** อ้างอิงจากรอบที่แล้ว รอประกาศฉบับเต็มอีกครั้ง ***

 


 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ

 

***ข้อมูลดังกล่าวเป็นร่างประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง***

 

ปล.ไม่หวงข้อมูลครับ ถ้าจะนำไปใช้ ให้เครดิต Nine100.com ก็พอครับ

 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends