นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2562

3183
นายสิบตำรวจ ปราบปราม
นายสิบตำรวจ ปราบปราม

นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม รอบปกติ [ ปลายปี ]

 • ตามรายงานการประชุม คาดว่าจะสอบ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
 • คาดว่ารับประมาณ 5,000 อัตรา [ อ้างอิงจากการสอบรอบที่ผ่าน ๆ มา ]
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
 • วันประกาศ กับวันสมัคร หากมีข่าวจะแจ้งครับ


คุณสมบัติ นายสิบตำรวจ ปราบปราม

 • เพศชายเท่านั้น [ ไม่รับเพศหญิง ]
 • อายุ 18 – 27 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร [ หากเลยวันเกิดปีที่ 27 แล้ว สมัครไม่ได้ ]
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร [ ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้ ]
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด [ ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า ] แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
 • สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก [ ไม่รับตาบอดสี ]
นายสิบตำรวจ สายตา
นายสิบตำรวจ สายตา


นายสิบตำรวจปราบปราม กับภาระทางทหาร

 • อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [ มี สด.8 ] สมัครได้
 • อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2563 สมัครไม่ได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [ มี สด.43 ] สมัครได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครได้ [ รอประกาศอย่างเป็นทางการ จึงจะรู้ว่าบรรจุวันไหน ]
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครไม่ได้ [ รอประกาศอย่างเป็นทางการ จึงจะรู้ว่าบรรจุวันไหน ]
 • ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [ มี สด.8 ] สมัครได้
 • เกณฑ์ทหารแล้ว [ มี สด.43 ] สมัครได้
 • ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 • หนีทหาร สมัครไม่ได้

*** รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***

นายสิบตำรวจปราบปราม กรณีเคยมีคดีติดตัวสอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจปราบปราม 

 1. ความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์] 30 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

การเรียงลำดับคะแนน

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ [ ไม่ใช้เกณฑ์ 60% ]
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป [ คณิต ] อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 9. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

*** อ้างอิงการสอบที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***สอบรอบที่ 2 สอบพละ

 1. วิ่ง 1,000 เมตร
 2. ว่ายน้ำ 25 เมตร
 3. วิ่งระยะสั้น
 4. วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 5. ยืนกระโดดไกล
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ


สอบ รอบที่ 3   

 1. สอบสัมภาษณ์
 2. ตรวจร่างกาย
 3. ทดสอบสุขภาพจิต
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
 5. เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน


หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ ปราบปราม

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้] สแกนภาพ
 2. ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 3. สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 • ในรอบที่ผ่านมา ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่ม
 • สอบติดฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน 
 • ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท จนกว่าจะจบ
 • จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี [ ส.ต.ต. ] เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1-9 ตำรวจนครบาล ตชด. หรือตามประกาศกำหนด
 • บรรจุแต่งตั้ง สามารถขอย้ายได้

*** อ้างอิงการสอบที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***


7 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

9 เรื่องก่อนสอบ นายสิบตำรวจ 

นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม

 • คาดว่ารับประมาณ 5,000 อัตรา [ อ้างอิงจากการสอบรอบที่ผ่าน ๆ มา ]
 • เปิดสอบตำรวจภูธรภาค 1-9 ,ตำรวจนครบาล ,ตชด. หรือตามประกาศกำหนด
 • คาดว่าจะสอบวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
 • รอประกาศสอบอย่างเป็นทางการ [ แนะนำให้อ่านหนังสือเลย จะได้สอบติด ]

***ข้อมูลดังกล่าวเป็นร่างประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง***

ปล.ไม่หวงข้อมูลครับ ถ้าจะนำไปใช้ ให้เครดิต www.Nine100.com ก็พอครับ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends