แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ที่ใช้สอบตำรวจ

3803
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ที่ใช้สอบตำรวจ
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ที่ใช้สอบตำรวจ

วิชาความสามารถทั่วไป ที่ใช้สอบตำรวจ

วิชาความสามารถทั่วไป หรือคณิตศาสตร์

  • ออกสอบตำรวจบุคคลภายนอก และภายใน
  • ออกสอบนายสิบตำรวจ [ประทวน] และนายร้อยตำรวจ [สัญญาบัตร]
  • แนวข้อสอบ + เฉลยละเอียด
  • 11 หัวข้อที่ออกสอบตำรวจ

 


แนวข้อสอบตำรวจ


เฉลยแนวข้อสอบตำรวจ