เปิดรับตำรวจ วุฒิ ปวส. อนุปริญญา 22 อัตรา

178

เปิดรับตำรวจวุฒิ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 22 อัตรา

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

เปิดรับสมัครเป็นข้าราชตำรวจชั้นประทวน [ ติดยศ สิบตำรวจตรี : ส.ต.ต. ]

 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ชายสูงไม่น้อยกว่า 160
 • ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ดังนี้

 1. ช่างไฟฟ้า
 2. ช่างไฟฟ้ากำลัง
 3. ช่างโยธา
 4. ช่างก่อสร้าง
 5. ช่างสำรวจ
 6. ช่างเขียนแบบ

นอกจาก 6 ช่างสาขาข้างต้นแล้ว ไม่รับ

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น [ ไม่รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ]

 • สมัครตั้งแต่วันที่ 1-24 พ.ค.2562 [ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ]
 • สมัครที่ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ถ.เศรษฐศิริ เขตดุสิต กทม. [ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องกระจก ]

 

กำหนดการสอบตำรวจ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

 • สมัครสอบ 1-24 พ.ค.2562 [ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 มิ.ย.2562
 • สอบภาควิชาการ 2 ก.ค.2562
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 19 ส.ค.2562
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ประกาศฉบับเต็ม

 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends