เคล็ดไม่ลับ เตรียมตัวให้พร้อมสอบนายร้อยตำรวจ ครั้งเดียวผ่าน

1915
เคล็ดไม่ลับ เตรียมตัวให้พร้อมสอบนายร้อยตำรวจ ครั้งเดียวผ่าน
เคล็ดไม่ลับ เตรียมตัวให้พร้อมสอบนายร้อยตำรวจ ครั้งเดียวผ่าน

การสอบนายร้อยตำรวจแต่ละครั้ง ทั้งสายตรงคือสอบเพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจโดยไม่ผ่านโรงเรียนเตรียมทหารโดยเปิดรับจากนักเรียนนายสิบหรือสนามสอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ทุกสนามสอบมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันในการสอบสูงตามไปด้วย สำหรับน้อง ๆ หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังเตรียมตัวสมัครสอบ วันนี้ Nine100.com มีเคล็ดไม่ลับ ในการเตรียมตัวสอบนายร้อยตำรวจในผ่านในครั้งมาแนะนำ

เคล็ดไม่ลับ เตรียมตัวให้พร้อมสอบนายร้อยตำรวจ ครั้งเดียวผ่าน

  1. เตรียมร่างกายให้พร้อม

  2. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การสมัครสอบ

  3. จัดเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษาให้พร้อม

  4. จัดหาหนังสือและแนวข้อสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศ

  5. จัดหาสถาบันติวสอบหรือคอร์สติวสอบออนไลน์

การสมัครสอบนายร้อยตำรวจในแต่ละปี มีจำนวนไม่น้อยที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว แต่สุขภาพร่างกายไม่พร้อม ทำให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ทั้งปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งการมีรอยสักขนาดใหญ่จนทำให้ขาดคุณสมบัติ การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายด้วยการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย และศึกษาข้อห้ามและคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างเข้าใจ เมื่อมีโอกาสสอบผ่านข้อเขียนก็จะไม่เกิดปัญหาทำให้เสียโอกาสในการสอบไป หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ แต่ละเส้นทางจะมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น อายุของผู้สมัคร วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบอย่างเข้าใจ เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ต้องการสมัครสอบได้เป็นอย่างดี เอกสารสำคัญสำหรับการสมัครสอบนายร้อยตำรวจ ก็คือวุฒิการศึกษา เพราะนอกจากต้องจัดเตรียมเอกสารสำเนาเอกสารให้พร้อม วุฒิการศึกษาต่าง ๆ ต้องศึกษาและจัดเตรียมให้ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศรับสมัครด้วย ตัวอย่างเช่น การเปิดรับบุคคลภายนอกสอบนายร้อยตำรวจ สาขาวิชาที่เปิดรับก็จะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ การสอบรอบแรกของสนามสอบนายร้อยตำรวจ ก็คือการสอบภาควิชาการการ จัดเตรียมหนังสือหรือมีแนวข้อสอบเอาไว้ให้พร้อม คือการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด การหาซื้อหนังสือและแนวข้อสอบสามารถจัดหาไว้ได้ตั้งแต่ยังไม่ประกาศรับสมัคร เพราะนอกจากจะทำให้มีเวลาอ่านหนังสือและฝึกทำแบบทดสอบแล้ว หนังสืออาจหาซื้อได้ไม่ยากราคาไม่แพงมากนัก เคล็ดไม่ลับ ในการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมสำหรับสอบนายร้อยตำรวจ ก็คือการติวสอบนายร้อยตำรวจในสถาบันที่มีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ยอมรับ หรือเลือกซื้อคอร์สติวสอบออนไลน์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเดินทางไปติวที่สถาบัน สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการหาข้อมูลของแต่ละสถาบันต้องเป็นสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีติวเตอร์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง

เคล็ดไม่ลับในการอ่านหนังสือสอบนายร้อยตำรวจ

  1. วางแผนบริหารเวลา จัดแบ่งเวลาอ่านหนังสือ สิ่งสำคัญต้องมีวินัยในตัวเองเมื่อวางแผนหรือจัดทำตารางอ่านหนังสือแล้ว ต้องอ่านและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ควรทิ้งระยะเวลาในการอ่าน แบ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือแต่ละวิชา
  2. ศึกษาขอบเขตเนื้อหาวิชาที่อ่าน เพื่อไม่ให้การอ่านไร้ทิศทางและสามารถอ่านหนังสือสอบได้ตรงประเด็นมากที่สุด
  3. จัดแบ่งการอ่านหนังสือในแต่ละเล่มแต่ละวิชาเป็น 3 รอบ โดยรอบแรกเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาเป็นการอ่านช้า ๆ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของวิชานั้น ๆ รอบที่สองให้อ่านช้า ๆทำความเข้าใจกับเนื้อหา พร้อมกับจดโน้ตหรือใช้ปากกาเน้นข้อความส่วนสำคัญไปด้วย และการอ่านรอบที่ 3 เป็นการอ่านส่วนสำคัญที่ใช้ปากกาเน้นข้อความหรือจดโน้ตไว้
  4. เป็นการอ่านทบทวนเฉพาะส่วนที่จดโน๊ตไว้ในสมุด โดยอ่านหลายๆรอบ การอ่านแล้วจดโน้ตไว้ เป็นข้อดีสำหรับการอ่านหนังสือสอบนายร้อยตำรวจ เพราะเป็นการย่อส่วนสำคัญมาไว้ทำให้ไม่เสียเวลาในการอ่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีเวลาว่าง
  5. เมื่ออ่านหนังสือแต่ละวิชาและทบทวนหลายๆ รอบแล้ว ควรจัดหาแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจที่เคยใช้สอบมาทดลองทำเพื่อทดสอบความรู้ที่อ่านมาทั้งหมด

การสอบข้อเขียนของผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจ ก็คือการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีคู่แข่งหรือมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก การเตรียมตัวอ่านหนังสือให้มากเป็นพิเศษ หรือเตรียมตัวอ่านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีก่อนประกาศรับสมัคร รวมทั้งมีเคล็ดลับการอ่านและการเตรียมตัวที่ดี ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบหรือสามารถสอบผ่านได้ในครั้งเดียว