3 กฎหมาย ที่ออกสอบตำรวจ สายพลขับ

897
ตำรวจ พลขับ
ตำรวจ พลขับ

 

รวมกฎหมายที่ออกสอบ นายสิบตำรวจ สายพลขับ

 

  1. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
  2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
  3. พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ข้อความที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินด้านบน คลิกโหลดได้เลย กฎหมาย Update ล่าสุดจากกฤษฎีกา!!

 

ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ ตม. + TOEIC คลิกเลย >>> ติวภาษาอังกฤษ ตม.