3 กฎหมาย ที่ออกสอบตำรวจ สายพลขับ

ตำรวจ พลขับ

 

รวมกฎหมายที่ออกสอบ นายสิบตำรวจ สายพลขับ

 

  1. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
  2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
  3. พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ข้อความที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินด้านบน คลิกโหลดได้เลย กฎหมาย Update ล่าสุดจากกฤษฎีกา!!

 

ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ ตม. + TOEIC คลิกเลย >>> ติวภาษาอังกฤษ ตม.