ข่าวเปิดสอบนายสิบตำรวจ 2562

1522
นายสิบตำรวจ ปราบปราม
นายสิบตำรวจ ปราบปราม

ข่าวเปิดสอบนายสิบตำรวจ 2562

     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ รวม 5,722 อัตรา แบ่งเป็น

 • สัญญาบัตร  798 อัตรา   (นายร้อยตำรวจ)
 • ประทวน   4,924 อัตรา   (นายสิบตำรวจ)

รวม        5,722 อัตรา

     ในส่วนของชั้นประทวน 4,924 อัตรา นั้น จะเป็นการเปิดสอบนายสิบตำรวจ (อัตรานี้ ข้อมูลอนุมัติจัดสรรสิ้นปีงบประมาณ 2561) โดยเมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 ที่ผ่านมา ได้ยกฐานะตำรวจคอมมานโด ขึ้นเป็น กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ เพิ่มอีก 10 กองกำกับการ(กก.) นั่นหมายความว่า มีโอกาสสูงที่จะเปิดนายสิบตำรวจ(นสต.) คอมมานโด เพราะเพิ่งมีการเปิดนายสิบตำรวจ ในส่วนของคอมมานโด จำนวน 150 อัตรา (นสต.2) สอบไปเมื่อวันที่ 21 ม.ค.61 

     เป็นที่แน่ชัดว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังขาดแคลนกำลังพลอยู่


นายสิบตำรวจปีนี้ เปิดสอบสายอะไรบ้าง?

     หลักๆ นายสิบตำรวจจะแบ่งเป็น 2 สายใหญ่ๆ คือ

 • สายปราบปราม อายุ 18-27 ปี มีทดสอบพละวิ่งว่ายน้ำ สายตาปกติ 
 • สายอำนวยการ อายุ 18-35 ปี ไม่ทดสอบพละ ใส่แว่นเข้าทดสอบสายตาได้

     ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม มีการเปิดรับทุกปี ขั้นต่ำคือ 1,000 อัตรา และบางปีรับเกือบ 10,000 อัตรา เนื่องจากสายปราบปรามเป็นหน้างานหลัก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังคงขาดแคลนกำลังพลอยู่ อีกทั้งมีการเกษียณอายุของตำรวจทุกปี จึงต้องมีการจัดสอบเพื่อหากำลังพลทดแทน

     สายอำนวยการ เคยเปิดรับเมื่อปี 2551-2555 ,ปี 2558 และปี 2560 เป็นสายที่ไม่ค่อยขาดแคลนเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นงานทางด้านเอกสาร อีกทั้งมีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากจะมีการตัดโอนตำแหน่งอำนวยการมาให้งานสอบสวนที่กำลังขาดแคลนกำลังพลอย่างหนักอีก ยังไงใครรอสอบอำนวยการ คงต้องรอลุ้นกัน

นายสิบตำรวจปีนี้ เปิดรับผู้หญิงไหม?

     โดยปกติ นายสิบตำรวจจสายปราบปราม เน้นงานป้องกันปราบปราม เป็นงานบู๊ จะเปิดรับผู้ชายเป็นหลัก ส่วนผู้หญิงสายปราบปรามก็เคยเปิดรับเมื่อปี 2553 ,2555 และ 2558 นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม เป็นที่รู้จักกันในนาม “กองร้อยน้ำหวาน” 

     เมื่อปี 2560 หลายหน่วยได้ขออนุมัติในการเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามไป แต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้อนุมัติลงมา อนุมัติมาเพียงแค่ผู้ชาย แสดงว่านายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม ยังคงมีความขาดแคลนอยู่ สำหรับปีนี้ ก็ต้องมาลุ้นกันว่า จะมีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิงอีกหรือไม่

     นายสิบตำรวจสายอำนวยการ เน้นงานด้านเอกสาร เมื่อเปิดสอบจะไม่ระบุเพศ สามารถสอบได้ทั้งหญิงและชาย

 

ปีนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะเปิดสอบอีกไหม?

     ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. เปิดรับเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น คือ ในปี 2555 รับ 100 อัตรา รวมหญิง/ชาย และในปี 2560 ที่ผ่านมา รับถึง 300 อัตรา โดยแยกเป็นหญิง 150 อัตรา และชาย 150 อัตรา

     แต่ทราบมาว่า กำลังพล ตม. ยังขาดแคลน อาจมีข่าวดีเปิดรับอีกหลายร้อยอัตรา เอาเป็นว่าหากอยากเป็น ตม.จริงๆ แนะนำให้ฟิตภาษาอังกฤษไว้เลย เพราะจะมีการสอบภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1 รอบ และทราบมาว่า ความยากง่ายของการสอบภาษาอังกฤษ ตม. สมัยนี้ อยู่ในระดับน้องๆ TOEIC กันเลยทีเดียว

 

มีข่าว นายสิบตำรวจท่องเที่ยวไหม?

     เมื่อปี 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัตินายสิบตำรวจท่องเที่ยว เพศหญิง 50 อัตรา เพศชาย 250 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

     เนื่องจากตำรวจท่องเที่ยว ได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นกองบัญชาการ(บช.ทท.) ได้มีการเปิดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลภายในที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว และมีการแต่งตั้งเข้ามาทำงานที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้มีกำลังพลเข้ามาทำงานอย่างเพียงพอ

     ณ ตอนนี้ ยังไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวของนายสิบตำรวจท่องเที่ยว เอาเป็นว่าหากน้องที่สนใจสายงานนี้ แนะนำให้ฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ เนื่องจากตำรวจท่องเที่ยวนอกจากสอบข้อเขียนตามปกติแล้ว ยังมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

นายสิบตำรวจปีนี้ เปิดเมื่อไหร่?

     เป็นคำถามที่น้องคงอยากรู้ เอาเป็นว่า พี่เดี่ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกัน ตามปกติแล้วนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เปิดสอบทุกปีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาฝึกอบรม 1 ปี มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็น 1 ปี 6 เดือน เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 ก.พ. และแนวทางที่ 2 บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 เม.ย. รายละเอียด ดังนี้

แนวทางที่ 1 บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 ก.พ.

 • ประกาศสอบ ปลายกันยายน – ตุลาคม 61
 • รับสมัคร เดือนตุลาคม 61
 • สอบ ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม 61
 • บรรจุฝึกอบรม 1 กุมภาพันธ์ 62

แนวทางที่ 2 บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 เม.ย.

 • ประกาศสอบ ปลายเดือน พฤศจิกายน 61
 • รับสมัคร ปลายพฤศจิกายน – ต้นธันวาคม 61
 • สอบ ปลายเดือน มกราคม 62
 • บรรจุฝึกอบรม 1 เมษายน 62


บทสรุป

     หากดูตามแนวทางที่ 1 และ 2 แล้วจะเห็นว่า เวลาการสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม ใกล้เข้ามาทุกที เตรียมพร้อมกันแล้วหรือยัง?  อำนวยการ ตม. และสายอื่นๆ คงต้องรอลุ้นกัน

 

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2562
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2562

ปล.ข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงการวิเคราะห์ของพี่เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบ วิเคราะห์ให้กับน้องที่ถามกันมาตลอดว่า “นายสิบตำรวจเปิดเมื่อไหร่?” วัตถุประสงค์เพื่อให้ไว้เป็นแนวทางเตรียมอ่านหนังสือเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด


เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

ข้อสอบนายสิบตำรวจ 2562

 

ติวเข้มปูพื้นฐาน สู่การเป็นตำรวจ เรียนไม่เข้าใจ คืนเงิน 100% คลิกเลย iCourse ตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends

 

สงวนสิทธิ์ตาม พ...ลิขสิทธิ์ พ..2558
การละเมิดลิขสิทธิ์และทำเพื่อการค้า มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 – 800,000 บาท
หรือจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ