สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562  

3144
ตำรวจ พลขับ
ตำรวจ พลขับ

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!!

/ สมัครสอบตํารวจ 2562  

กำหนดการที่สำคัญ

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 12 มี.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 16.30 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ 17 พ.ค.62
 • สอบวันอาทิตย์ 26 พ.ค.62 เวลา 13.30-16.30 น.
 • ประกาศผลสอบ 7 มิ.ย.62
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 9 ส.ค.62
 • บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 16 ส.ค.62
 • สมัครทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 
สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562

1.กลุ่มงานอำนวยการ 262 อัตรา

1.1 งานอำนวยการ ทางด้านบัญชี 162 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ทางบัญชีเท่านั้น (ไม่รับ ม.6 ,ปวส. ,ป.ตรี หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่วุฒิ ปวช.บัญชี)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพทางบัญชีได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
ตำรวจอำนวยการ 2562
วิชาที่ใช้ในการสอบเพื่อเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการ

ประกาศฉบับเต็ม


1.2 งานอำนวยการ สังกัดพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด)
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 2562
วิชาที่ใช้ในการสอบเพื่อเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มานอำนวยการ

ประกาศฉบับเต็ม


2.กลุ่มงานเทคนิค 125 อัตรา

2.1 ช่างไฟฟ้าสื่อสาร และพนักงานวิทยุ 90 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เท่านั้น (ไม่รับ ม.6 หรือวุฒิอื่น ๆ)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
ตำรวจสายเทคนิค ช่าง
ขอบเขตวิชาการรับสมัครและสอบแข่งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน

2.2 ช่างควบคุมคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ เท่านั้น (ไม่รับ ม.6 หรือวุฒิอื่น ๆ )
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
ตำรวจเทคนิค ช่างคอมพิวเตอร์
วิชาที่ใช้ในการสอบเพื่อเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค

2.3 พลขับ 20 อัตรา

 • เฉพาะเพศชายเท่านั้น  (ไม่รับผู้หญิง)
 • วุฒิ ปวช.เท่านั้น ไม่จำกัดสาขา (ไม่รับ ม.6 ,ปวส. ,ป.ตรี รับเฉพาะ ปวช.)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • มีใบอนุญาตขับรถ(ใบขับขี่)
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
ตำรวจ พลขับ 2562
วิชาที่ใช้ในการสอบเพื่อเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค

ประกาศฉบับเต็ม


3.สายงานป้องกันปราบปราม 134 อัตรา

 • เฉพาะเพศชายเท่านั้น (ไม่รับผู้หญิง)
 • วุฒิ ปวชไม่จำกัดสาขา (ไม่รับ ม.6 ,ปวส. ,ป.ตรี รับเฉพาะ ปวช.)
 • อายุ 18-27 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.35 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
ตำรวจ ดับเพลิง
วิชาที่ใช้ในการสอบเพื่อเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน สายงานป้องกันปราบปราม

ประกาศฉบับเต็ม


คุณสมบัติ สายอำนวยการและเทคนิค

 • อายุ 18-35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
 • หญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป ไม่วัดรอบอก
 • ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
 • ไม่ต้องวิ่งว่ายน้ำ (ไม่มีสอบพละ)
 • สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบได้)
 • ตาบอดสีไม่ได้
 • มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้
 • ผู้ชายที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร สมัครไม่ได้
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

คุณสมบัติ สายป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง

 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 18-27 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.35 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
 • ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
 • ทดสอบพละ
 • สายตาต้องปกติ (สั้น ยาว เอียงไม่ได้)
 • ตาบอดสีไม่ได้
 • มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
 • วุฒิ ปวช. หรือ กศน.สายอาชีพ ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้
 • ผู้ชายที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร สมัครไม่ได้
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 • จะต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย.62
 • เกณฑ์ทหารแล้ว และต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ และปลดหลังวันที่ 16 ส.ค.62 (ทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 16 ส.ค. สอบได้)
 • ผ่อนผันทหาร
 • หนีการเกณฑ์ทหาร

วิธีสมัครสอบ ตำรวจอำนวยการ 521 อัตรา

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น)
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์ กองการสอบ www.PoliceAdmission.org
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 16.30 น.

วิธีการสมัครสอบตำรวจอำนวยการ Step by step

สรุปยอดผู้สมัครสอบ และอัตราการแข่งขัน

การรับสมัครแข่งขัน บุคคลภายนอก

ประกาศนายสิบตำรวจปราบปราม ภาค 9 และ ตชด. 2,700 อัตรา 

ประกาศนายสิบตำรวจปราบปราม ภาค 9 และ ตชด. 2,700 อัตรา
นายสิบตำรวจ ปราบปราม

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร นายสิบตำรวจ อำนวยการ 

Update !! ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ นายสิบตำรวจอำนวยการ นายสิบตำรวจปราบปราม

 • ประกาศวันที่ 17 พ.ค.2562 ทางเว็บไซต์ คลิกเลย www.PoliceAdmission.org
 • อาคารสอบ ห้องสอบ แถวสอบ และที่นั่งสอบ ประกาศวันที่ 25 พ.ค.2562 ทางเว็บไซต์ด้านบน


Update !! ตำรวจเตรียมเปิดสอบ นายสิบ 384 อัตรา นายร้อย 680 อัตรา รวม 1,064 อัตรา ปี 2562

ตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน
ตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

Update !! ตำรวจเตรียมเปิดสอบ นายสิบ 384 อัตรา นายร้อย 680 อัตรา รวม 1,064 อัตรา ปี 2562 คลิกเลย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจชั้นประทวน [นายสิบตำรวจ] รวม 384 อัตรา ตำรวจสัญญาบัตร [นายร้อยตำรวจ] รวม 680 อัตรา ประจำปี 2562



ประกาศผลสอบตำรวจ 2562 อำนวยการ นปพ.ภาค 9 ตชด.



1.อำนวยการ 521 อัตรา

1.1 บัญชี 162 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ บช.1 ] 

 • ที่     1-162 ตัวจริง      137-111 คะนน
 • ที่ 163-300 ตัวสำรอง  111-107 คะแนน

1.2 พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ พฐ.2 ]

 • ที่     1-100 ตัวจริง    137-125 คะแนน
 • ที่ 101-300 ตัวสำรอง 125-120 คะแนน

1.3 ช่างไฟฟ้า ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.3 ] 

 • ที่   1-90    ตัวจริง  120-97 คะแนน
 • ที่ 91 -118 ตัวสำรอง 97-90 คะแนน [ คะแนนตัวสำรอง ผ่านเกณฑ์ 60% ไม่ครบตามจำนวน ]

1.4 ช่างคอมพิวเตอร์ ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.4 ] 

 • ที่   1-15 ตัวจริง    118-109 คะแนน
 • ที่ 16-50 ตัวสำรอง 108-101 คะแนน

1.5 ตำรวจพลขับ ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.5 ] 

 • ที่   1-20 ตัวจริง    117-102 คะแนน 
 • ที่ 21-60 ตัวสำรอง 101-94   คะแนน

1.6 ตำรวจดับเพลิง 134 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ สอ.6 ]

 • ที่ 1-22 ตัวจริง 113-90 คะแนน
 • ตำรวจดับเพลิง ผ่านเกณฑ์ 60% เพียงแค่ 22 คน [ ไม่ครบ 134 อัตรา ]

2.ตำรวจปราบปราม 2,700 อัตรา

2.1 นปพ.ภาค 9 จำนวน 1,190 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.1 ]

 • ที่       1-1,190 ตัวจริง    123-91 คะแนน
 • ที่ 1,191-2,000 ตัวสำรอง 91-86 คะแนน

2.2 นปพ.ภาค 9 จำนวน    510 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.2 ]

 • ที่     1-510   ตัวจริง 124-93 คะแนน
 • ที่ 511-1,000 สำรอง  93-86 คะแนน

2.3 ตชด. จำนวน 700 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.1 ] 

 • ที่     1-700   ตัวจริง 119-83 คะแนน
 • ที่ 701-1,100 สำรอง  83-78 คะแนน

2.4 ตชด. จำนวน 300 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.2 ] 

 • ที่     1-300   ตัวจริง 122-92 คะแนน
 • ที่ 301-500   สำรอง   92-88 คะแนน


สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ตัวจริงและสำรอง

ตำรวจอำนวยการ 350 อัตรา ล่าสุด !!



1.อำนวยการ 350 อัตรา

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends