สมัครสอบนายสิบตำรวจ 2562 / สมัครสอบตํารวจ

1610
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

สมัครสอบนายสิบตำรวจ 2562  สมัครสอบตํารวจ   นายสิบตำรวจ 2562

     ปีนี้ นายสิบตำรวจเปิดรับเมื่อไหร่? เป็นคำถามที่ยังค้างคาใจ วันนี้ พี่ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับการเตรียมสอบนายสิบตำรวจหญิง/ชาย นายสิบตำรวจ 2562 ไว้ให้แล้ว      ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของนายสิบตำรวจก่อน ว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไร เพศ อายุ วุฒิ ส่วนสูง และอื่นๆ นายสิบตำรวจหญิง/ชาย เคยเปิดสอบ ดังนี้
 • นายสิบตำรวจ สายปราบปราม (ปป.) รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (อก.) รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ สายเทคนิค รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจพลร่ม รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ สายดับเพลิง รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจสายพลขับ รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจคอมมานโด รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจสันติบาล รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจราชสำนักประจำ รับเพศชาย
 • ฯลฯ
นายสิบตำรวจ สายปราบปราม มีหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังนี้
 • เพศหญิง/ชาย 
 • อายุ 18-27 ปี
 • หญิง/ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ผู้ชายรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. (ผู้หญิงไม่วัดรอบอก)
 • น้ำหนักไม่จำกัด แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามต่อการเข้ารับราชการตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ได้ทุกแผนกและทุกสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด แต่ต้องจบแล้วเท่านั้น
 • สายตาต้องปกติ (แพทย์จะตรวจโดยให้อ่านแผ่นตัวเลข ถ้าอ่านได้คือผ่าน อ่านไม่ได้คือตก)
 • ไม่ตาบอดสี
 • มีการทดสอบร่างกาย (วิ่ง ว่ายน้ำ ฯลฯ)
 • งานบู๊ จบมาปฏิบัติงานสายตรวจ หรือภารกิจที่เน้นการปฏิบัติ
นายสิบตำรวจ อำนวยการ มีหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังนี้
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • หญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
 • ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
 • น้ำหนักไม่จำกัด แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามต่อการเข้ารับราชการตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ได้ทุกแผนกและทุกสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด แต่ต้องจบแล้วเท่านั้น
 • สายตาสั้น/ยาว/เอียงได้ (ใส่แว่นตาเข้าทดสอบ)
 • ไม่ตาบอดสี
 • ไม่มีการทดสอบร่างกาย
 • งานบุ๋น จบมาปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร หรืออยู่หน่วยที่ตั้งเป็นหลัก
     เมื่อทราบข้อมูลนายสิบตำรวจเบื้องต้นแล้ว มาดูสถิติการเปิดสอบนายสิบตำรวจ ย้อนหลังกว่า 10 ปี เพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลในภาพกว้าง และมองออกว่าที่ผ่านมา นายสิบตำรวจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้าง   นายสิบตำรวจ 2562      จากข้อมูลการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ ย้อนหลังกว่า 10 ปี จะเห็นได้ว่า การเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจแต่ละปีนั้น ยังมีความไม่แน่นอนเหมือนการเปิดสอบนายสิบทหาร เนื่องจากตำรวจมีภารกิจที่แตกต่าง เน้นตอบสนองต่อความต้องการใช้ของหน่วยงาน      การเปิดรับนายสิบตำรวจ ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550 จะเน้นภารกิจจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศชต. ลงไปช่วยดับไฟใต้      ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2551-2554 นายสิบตำรวจ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวุฒิที่ใช้สมัคร จากเดิม ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นระดับ ป.ตรี รับอยู่ 4 ปี ทั้งสายปราบปราม และสายอำนวยการ รวมถึงขยายรับอายุ 18-35 ปี      หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา นายสิบตำรวจกลับมารับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เหมือนเดิม โดยสายปราบปรามรับอายุ 18-27 ปี ส่วนสายอำนวยการรับอายุ 18-35 ปี      ในปี 2556 เปิดรับนายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม เพียงแค่ 1,593 อัตรา อาจเนื่องจากมีการเปิดรับนายสิบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ต่อเนื่องมาหลายปีๆ ละหลายพันคน      แต่ในปี 2557 ได้มีการรับนายสิบตำรวจ สายปราบปรามถึง 6,600 อัตรา สายเทคนิคในส่วนของสำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศตำรวจ และกองบินตำรวจ 100 อัตรา และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา นับว่าเป็นปีที่มีการเปิดรับนายสิบตำรวจมากที่สุดปีนึง      ปี 2558 มีการรับนายสิบตำรวจมากที่สุดในรอบ 10 ปี เปิดรับสายอำนวยการ 705 อัตรา ครูฝึก 180 อัตรา ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา และตำรวจสายพลขับ 15 อัตรา มีการเปิดรับนายสิบตำรวจสายปรามปรามถึง 2 รอบๆ ละ 5,000 อัตรา โดยรอบที่ 1 มีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม เป็นตำรวจพลร่มหญิง 60 อัตรา และตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง 98 อัตรา หรือที่เรามักเรียกกันว่า “กองร้อยน้ำหวาน” สำหรับรอบที่ 2 นายสิบตำรวจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสายปราบปรามรับ 4,400 อัตรา กลุ่มผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 500 อัตรา และกลุ่มผู้มีวุฒิอิสลามศึกษาอีก 100 อัตรา นับว่าปี 2558 เป็นปีที่มีสีสันมากที่สุดในการเปิดรับนายสิบตำรวจ นอกจากจะรับ 2 รอบๆ ละจำนวนมากแล้ว ยังรับหลากหลายสายอีกด้วย      ต่อมาในปี 2559 นายสิบตำรวจ รับสายปราบปรามเฉพาะผู้ชายอย่างเดียว 5,000 อัตรา รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบวันที่ 4 ธันวาคม 2559 บรรจุเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้นายสิบตำรวจรับเยอะ แต่รับเพียงแค่สายเดียวและไม่มีความหลากหลายเหมือนปีก่อนๆ      จนมาถึงนายสิบตำรวจปีที่แล้ว 2560 มีการรับที่หลากหลายขึ้น ตามความขาดแคลนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับนายสิบตำรวจสายอำนวยการ 200 อัตรา นายสิบตำรวจสายเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 50 อัตรา ช่างคอมพิวเตอร์ 50 อัตรา อีกทั้งเปิดรับนายสิบตำรวจดับเพลิงที่นานๆ เปิดทีอีก 183 อัตรา ปิดท้ายด้วยการเปิดรับนายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม 5,000 อัตรา โดยมีการรับนายสิบตำรวจ คอมมานโด ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจสันติบาล รวม 300 อัตรา รับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน สอบวันที่ 21 มกราคม 2561 เป็นอีกปีที่รับเยอะ และรับหลากหลายสายงาน   นายสิบตำรวจปีนี้ จะเปิดรับเมื่อไหร่?      หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จนถึงปีที่แล้ว 2560 ยังไม่มีปีไหน ที่ไม่เปิดรับเลย นายสิบตำรวจมีการเปิดรับทุกปี แต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวุฒิที่ใช้ สลับไปมาระหว่าง ม.6 และ ป.ตรี แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ ประเด็นเรื่องวุฒิที่รับน่าจะนิ่งอยู่ที่รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าเป็นหลัก คงไม่กลับไปรับวุฒิ ป.ตรี เหมือนแต่ก่อนแล้ว      ประเด็นต่อมา คือ จะเปิดรับช่วงไหน? จากข้อมูลย้อนหลังกว่า 10 ปีจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาในการรับสมัครและสอบในแต่ละปีค่อนข้างจะแกว่งมาก แทบจะเรียกว่าคาดการณ์ไม่ได้เลย ซึ่งบางปีเปิดสอบถึง 2 รอบ ดังนั้นจึงเป็นคำถามที่น้องอยากรู้กันมาก และเป็นการยากที่พี่จะตอบ ลองมาดูสถิติการเปิดรับสมัครกัน
 • ปี 2549 สายปราบปราม รับสมัคร มกราคม 2549
 • ปี 2550 สายปราบราม รับสมัคร กันยายน 2550 สอบ พฤศจิกายน 2550
 • ปี 2552 สายอำนวยการ และสายปราบปราม รับสมัคร กรกฎาคม 2552
 • ปี 2553 สายอำนวยการ และสายปราบปราม รับสมัคร ตุลาคม 2553
 • ปี 2554 สายอำนวยการ และสายปราบปราม สอบ มิถุนายน 2554
 • ปี 2555 สายอำนวยการ สายปราบปราม และสายตรวจคนเข้าเมือง รับสมัคร เมษายน 2555 สอบ มิถุนายน 2555
 • ปี 2556 สายปราบปราม รับสมัคร กรกฎาคม 2556 สอบ กันยายน 2556
 • ปี 2557 สายปราบปราม สายเทคนิค และสายพิสูจน์หลักฐาน รับสมัคร กรกฎาคม 2557 สอบ สิงหาคม 2557
 • ปี 2558 สายปราบปราม รอบที่ 1 รับสมัคร กุมภาพันธ์ 2558 สอบ มีนาคม 2558 สายปราบปราม รอบที่ 2 รับสมัครสิงหาคม 2558 สอบ กันยายน 2558 สายอำนวยการ รับสมัคร ตุลาคม 2558 สอบ พฤศจิกายน 2558
 • ปี 2559 สายปราบปราม รับสมัคร พฤศจิกายน 2559 สอบ ธันวาคม 2559
 • ปี 2560 สายดับเพลิง รับสมัคร กรกฎาคม 2560 สอบ กันยายน 2560 สายอำนวยการ สายเทคนิค และสายตรวจคนเข้าเมือง รับสมัคร กันยายน 2560 สอบ พฤศจิกายน 2560 สายปราบปราม รับสมัคร พฤศจิกายน 2560 สอบ มกราคม 2561
     ณ ตอนที่เขียนบทความนี้ก็เดือนกรกฎาคม 2561 แล้ว หากดูข้อมูก็จะเห็นว่า เคยมีการเปิดรับสมัครรวมถึงสอบในเดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จนไปถึงมกราคม แต่เมื่อกองการสอบประกาศแล้ว น้องจะมีเวลาในการเตรียมตัวสอบเพียงแค่ 1-2 เดือนเท่านั้น (บางปีมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงเดือน!!)      โดยส่วนตัวพี่เห็นว่า น้องควรเตรียมตัวอ่านหนังสือได้แล้ว!! เพราะหากมีการประกาศรับสมัคร น้องจะได้เตรียมตัวทัน (คำตอบชัวร์ๆ คงมีเพียงคนเดียวที่ตอบได้ คือ กองการสอบ)   ปีนี้จะมีนายสิบตำรวจหญิงไหม?      เป็นคำถามยอดฮิตของน้องผู้หญิง เราลองย้อนกลับมาดูว่านายสิบตำรวจที่รับผู้หญิงหลักๆ ก็จะเป็นสายอำนวยการที่รับถึงอายุ 35 ปี และก็นานๆ ทีถึงจะมีสายปราบปราม เรามาดูข้อมูลกัน
 • ปี 2551 รับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ แต่เป็นวุฒิ ป.ตรี
 • ปี 2552 รับสายอำนวยการ 800 อัตรา ยอดผู้สมัครประมาณ 134,000 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 168 
 • ปี 2553 ยังคงรับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการอยู่ และเป็นวุฒิ ป.ตรี แต่ปีนี้มีการรับนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม จำนวน 90 อัตรา อายุไม่เกิน 25 ปี หรือที่เรามักเรียกกันว่า “กองร้อยน้ำหวาน” โดยนายสิบตำรวจหญิงสายปราบปรามในปีนี้ ได้ทำหน้าที่อารักขานายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วย
 • ปี 2554 รับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ จำนวน 500 อัตรา ยอดผู้สมัคร 78,997 อัตราการแข่งขัน 1 : 158
 • ปี 2555 นับเป็นปีทองของนายสิบตำรวจหญิง เพราะมีการเปิดรับมากถึง 3 สายงานด้วยกัน คือ 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 400 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 2.นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม 450 อัตรา แบ่งเป็นตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 150 อัตรา ตำรวจนครบาล 150 อัตรา (ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง หรือกองร้อยน้ำหวาน) และตำรวจตระเวนชายแดน ตชด. 150 อัตรา (ตำรวจพลร่มหญิง) 3.นายสิบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2556 เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการรับนายสิบตำรวจหญิงมาตลอด ปีนี้จึงไม่เปิดรับ รับเฉพาะเพศชาย
 • ปี 2557 นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2558 เปิดรับ 2 รอบ รอบที่ 1 นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม รับ  158 อัตรา รอบที่ 2 เปิดรับ 2 สายงาน 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 705 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) และ 2.นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2559 ไม่มีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิง
 • ปี 2560 เปิดรับ 4 สายงาน คือ 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 200 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 2.นายสิบตำรวจ สายเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 3.นายสิบตำรวจ สายเทคนิค ช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) และ 4.นายสิบตำรวจหญิง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหญิง 150 อัตรา
     จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2551-2555 จะมีนายสิบตำรวจหญิงทุกปี มาเว้นปี 2556 เพียงแค่ปีเดียว หลักจากนั้นปี 2557-2558 ก็เปิดรับอีก เว้นปี 2559 และเมื่อปีที่แล้ว 2560 ก็กลับมาเปิดรับอีก      ปี 2560 หลายหน่วยได้ขออนุมัติในการเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามไป แต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้อนุมัติมา อนุมัติมาเพียงแค่ผู้ชาย แสดงว่านายสิบตำรวจหญิงสายปราบปราม ยังคงขาดแคลนกำลังพลอยู่ สำหรับปีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิงอีกหรือไม่ อ่านหนังสือไว้ไม่เสียหายครับ
นายสิบตำรวจหญิง 2561
นายสิบตำรวจหญิง 2561
  นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ ปีนี้จะเปิดรับหรือเปล่า?      หากย้อนกลับไปจะเห็นว่าสายอำนวยการ มีเปิดสอบบางปี
 • ปี 2551 เปิดสอบสายอำนวยการ
 • ปี 2552 เปิดสอบจำนวน 800 อัตรา ยอดผู้สมัครประมาณ 134,000 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 168
 • ปี 2553 เปิดสอบสายอำนวยการ
 • ปี 2554 เปิดสอบจำนวน 500 อัตรา ยอดผู้สมัคร 78,997 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 158
 • ปี 2555 เปิดสอบจำนวน 400 อัตรา
 • ปี 2556 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2557 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2558 เปิดสอบจำนวน 705 อัตรา ยอดผู้สมัคร 206,468 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 293
 • ปี 2559 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2560 เปิดสอบจำนวน 200 อัตรา ยอดผู้สมัคร 94,588 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 473
     สายอำนวยการ อาจไม่ค่อยขาดแคลนกำลังพลเท่าสายปราบปราม แต่จากสถิติในการเปิดรับย้อนหลังก็จะเห็นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังคงมีการรับนายสิบตำรวจอำนวยการอย่างต่อเนื่อง โดยสายอำนวยการเปิดรับจำนวน 200-800 อัตรา ไม่มากเท่ากับสายปราบราม      ปีนี้ 2561 มีข่าวไม่ค่อยดีนักในการที่จะตัดโอนตำแหน่งนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ เกลี่ยมาให้กับสายงานอื่นที่ขาดแคลน โดยเฉพาะงานสอบสวน หากเปิดก็คงเปิดรับแค่หลักร้อยไม่มากเหมือนสายปราบปราม แต่อย่างไรก็ตามอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ที่จะตอบได้คงมีเพียง กองการสอบเท่านั้น   ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะเปิดอีกไหม?      ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น คือ ในปี 2555 รับ 100 อัตรา สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย และในปี 2560 ที่ผ่านมารับถึง 300 อัตรา โดยแยกเป็นหญิง 150 อัตรา และชาย 150 อัตรา      โดยสถิติย้อนหลังจะเห็นว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนานๆ เปิดที แต่ทราบข่าวมาเบื้องต้นว่าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังขาดแคลนกำลังพลอยู่อีกหลายร้อยคน ไม่แน่อาจจะมีข่าวดี ที่ไม่ต้องรอถึง 5 ปีตามสถิติเดิมก็เป็นได้      อย่างไรก็ตามหากอยากเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจริงๆ แนะนำให้ฟิตภาษาอังกฤษไว้เลย เพราะจะมีการสอบภาษาอังกฤษเพิ่มนอกเหนือจากการสอบอื่นๆ ของนายสิบตำรวจ และทราบมาว่าความยากง่ายของการสอบภาษาอังกฤษ ตม. สมัยนี้อยู่ในระดับน้องๆ TOEIC กันเลยทีเดียว   สายปราบปราม ปีนี้เปิดไหม?      จากสถิติย้อนหลังจะพบว่านายสิบตำรวจ สายปราบปรามจะเปิดสอบทุกปี มีรายละเอียด ดังนี้
 • ปี 2549 เปิดรับวุฒิ ม.6 จำนวน 1,600 อัตรา ลงตำรวจภูธรภาค 9 และชายแดนใต้
 • ปี 2550 หลักสูตรเร่งรัด รับวุฒิ ม.6 จำนวน 1,083 อัตรา ลงจังหวัดชายแดนใต้
 • ปี 2551-2554 รับวุฒิ ป.ตรี เข้าเป็นนายสิบตำรวจแทนวุฒิ ม.6 โดยในปี 2552 รับจำนวน 3,200 อัตรา ปี 2554 รับจำนวน 6,000 อัตรา (ปราบปรามหญิง เปิดรับปี 2553 วุฒิ ป.ตรี อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 90 อัตรา มีภารกิจอารักขานายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย)
 • ปี 2555 กลับมาเปิดรับวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า จำนวน 9,450 อัตรา (เปิดรับปราบปรามหญิง วุฒิ ม.6 อายุไม่เกิน 27 ปี แบ่งเป็นตำรวจภูธรภาค 9 ตำรวจนครบาล และตำรวจตระเวนชายแดน รวม 450 อัตรา รู้จักกันในนามกองร้อยน้ำหวานและตำรวจพลร่มหญิง”)
 • ปี 2556 เปิดรับวุฒิ ม.6 จำนวน 1,593 อัตรา ลงทุกภาคของประเทศไทย
 • ปี 2557 รับวุฒิ ม.6 จำนวน 6,600 อัตรา นอกจากลงตามภาคแล้ว ปีนี้ยังมีในส่วนของตำรวจสันติบาล 100 อัตรา ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 100 อัตรา และตำรวจราชสำนักประจำ 30 อัตรา
 • ปี 2558 มีการเปิดรับนายสิบตำรวจถึง 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 รับจำนวน 5,000 อัตรา นอกจากลงตามภาคแล้ว ปีนี้รับทหารเกณฑ์เข้าเป็นนายสิบตำรวจลงจังหวัดชายแดนใต้ 1,000 อัตรา ตำรวจจราจรลงนครบาล 240 อัตรา ตำรวจพลร่ม 100 อัตรา ในรุ่นนี้ยังมีการรับนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม แบ่งเป็น ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง 98 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน) และตำรวจพลร่มหญิง 60 อัตรา  สำหรับรุ่นที่ 2 รับจำนวน 5,000 อัตรา รุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ มีการเปิดรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 500 อัตรา และรับผู้ที่มีวุฒิอิสลามศึกษา 100 อัตรา (หลังจากปี 2558 สายปราบปรามก็ยังไม่เคยรับเพศหญิงอีกเลย)
 • ปี 2559 เปิดรับวุฒิ ม.6 จำนวน 5,000 อัตรา ลงทุกภาคของประเทศไทย
 • ปี 2560 ปีนี้เปิดรับ 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับวุฒิ ม.6 จำนวน 5,000 อัตรา ปีนี้พิเศษตรงที่มีการเปิดรับตำรวจคอมมานโด ตำรวจสันติบาล ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และตำรวจอื่นๆ อีกรวม 300 อัตรา สำหรับรุ่นที่ 2 เป็นตำรวจดับเพลิง เปิดรับเฉพาะวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า(ไม่รับวุฒิ ม.6) จำนวน 183 อัตรา สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด.

     จะเห็นได้ว่ากว่า 10 ปีที่ผ่านมา นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม มีการเปิดรับทุกปี ขั้นต่ำคือ 1,000 อัตรา และบางปีรับเกือบ 10,000 อัตรา เนื่องจากสายปราบปรามเป็นหน้างานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังคงขาดแคลนกำลังพลอยู่ อีกทั้งมีการเกษียณอายุของตำรวจทุกปี จึงต้องมีการจัดสอบเพื่อหากำลังพลทดแทนในส่วนนี้

     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.  มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ รวม 4,855 อัตรา เป็นชั้นสัญญาบัตร 761 อัตรา ชั้นประทวน 4,094 อัตรา ดังนั้นปีนี้ตามสถิติการเปิดสอบและอัตราว่างแล้ว นายสิบตำรวจ สายปราบปราม น่าจะมีการเปิดสอบ 

  นายสิบตำรวจท่องเที่ยว มีข่าวไหม?  เมื่อปี 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัตินายสิบตำรวจท่องเที่ยว เพศหญิง 50 อัตรา เพศชาย 250 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า      เนื่องจากตำรวจท่องเที่ยวได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นกองบัญชาการ(บช.ทท.) ได้มีการเปิดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลภายในที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว และมีการแต่งตั้งเข้ามาทำงานที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเพื่อให้มีกำลังพลเข้ามาทำงานหลังจากที่ยกฐานะแล้ว ณ ตอนนี้ ยังไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวของนายสิบตำรวจท่องเที่ยว เอาเป็นว่าหากน้องที่สนใจสายงานนี้ แนะนำให้ฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ เนื่องจากตำรวจท่องเที่ยวนอกจากสอบข้อเขียนตามปกติแล้ว ยังมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย ตำรวจท่องเที่ยวหญิง-ชาย-2560-อนุมัติ-v2-1   นายสิบตำรวจ 2562 บทสรุป      นายสิบตำรวจ ตามสถิติที่ผ่านมามีการเปิดสอบทุกปี โดยเฉพาะ นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม ส่วนนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม นานๆ เปิดที เปิดเมื่อปี 2553 ปี 2555 และปี 2558 หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามอีกเลย แต่หลายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังขาดแคลนและมีความต้องการกำลังพลส่วนนี้อยู่ เมื่อปี 2560 ได้มีการร้องขอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปหลายอัตรา แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติลงมา      นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ อาจไม่ได้ขาดแคลนกำลังพลเท่ากับสายปราบปราม แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดรับอยู่เสมอๆ แต่อาจไม่ทุกปี โดยปีนี้มีการร้องขอตัดโอนตำแหน่งสายอำนวยการ มาให้กับสายสอบสวน จึงทำให้ตำแหน่งสายอำนวยการอาจลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้ว 2560 สายอำนวยการก็เปิดสอบแบบไม่ทันตั้งตัว อะไรก็เกิดขึ้นได้ หากรักในสายงานนี้ ควรเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ เพราะอัตราการแข่งขันสูงขึ้นทุกๆ ปี      นายสิบตำรวจหญิง หากสังเกตดีๆ จะพบว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดรับเพศหญิงเข้ามาเป็นตำรวจในหลายสายงาน เช่น ตำรวจอำนวยการหญิง(อก.) ตำรวจพิสูจน์หลักฐานหญิง(พฐ.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหญิง(ตม.) ตำรวจปราบจลาจลหญิง(ปจ.) ตำรวจพลร่มหญิง(สอ.) ฯลฯ เปิดสอบเกือบทุกปีตามความต้องการและขาดแคลนของหน่วยงาน       นายสิบตำรวจสายอื่นๆ เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ตำรวจสันติบาล(ส.) ตำรวจปราบปรามยาเสพติด(ปส.) ตำรวจคอมมานโด ตำรวจพลร่ม ตำรวจดับเพลิง ตำรวจสายพลขับ ตำรวจสายเทคนิค ฯลฯ อาจไม่เปิดสอบทุกปี บางสายก็นานๆ ที แต่ก็เป็นโอกาสที่ดี กับคนที่เตรียมพร้อม แม้จะไม่เปิดสอบโดยตรง แต่ถ้าสอบสายปราบปรามได้เป็นตำรวจแล้ว สามารถไปฝึกอบรมเพิ่มและย้ายสายงานไปตามที่ต้องการได้    สุดท้ายนี้ หากน้องมีความมุ่งมั่นอยากเป็นนายสิบตำรวจจริงๆ อยากให้เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้ เพราะทุกปีที่ผ่านมา เมื่อประกาศรับสมัครแล้ว จะมีเวลาเตรียมตัวสอบแค่เพียง 1-2 เดือน ซึ่งไม่ทัน และทุกครั้งก็จะมีผู้แข่งขันเป็นจำนวนมาก คะแนนและอัตราการแข่งขันสูงขึ้นทุกๆ ปี พี่ขอเป็นกำลังใจ ให้น้องลุกขึ้นมาอ่านหนังสือนะครับ พี่อยู่ข้างๆ น้องเสมอ พี่เดี่ยว  
 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ

 
 

ประกาศสอบ ตำรวจอำนวยการ 521 อัตรา

วิธีการสมัคร ตำรวจอำนวยการ 521 อัตรา

 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends