itest-นายสิบตำรวจ-ปราบปราม-ชุดที่-11

iTest นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561 ชุดที่ 11

iTest ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม 150 ข้อ ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้!!ครบทั้ง 6 วิชาที่ใช้สอบ รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน กฎหมายที่ประชาชนควรรู้   วิธีการโหลด iTest (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง กรณีโหลดไม่ได้ ให้ก๊อปปี้ลิ้งค์ด้านบนเปิดใน Google Chrome หรือเปิดในคอมพิวเตอร์ ปล่อยโหลด...
itest-นายสิบทหารบก-ชุดที่-8

iTest นายสิบทหารบก 2560 ชุดที่ 8

ข้อสอบนายสิบทหารบก ทหารราบ ชุดที่ 8 ข้อสอบ + เฉลยละเอียดแสดงวิธีทำ ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติด นายสิบทหารบก ทหารราบ 4 วิชา 120 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที คณิตศาสตร์ 30 ข้อ วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ ภาษาไทย 30 ข้อ ภาษาอังกฤษ...
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. หนังสือเดินทางต่างประเทศ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เปิดสอบภาษาอังกฤษแล้ว

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เปิดสอบภาษาอังกฤษแล้ว!! สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศเปิดสอบภาษาอังกฤษ รับสมัคร 14-22 ม.ค.61  ประกาศรายชื่อ และแจ้งสถานที่สอบ 24 ม.ค.61 วันสอบ เสาร์ที่ 27 ม.ค.61 เวลา 10.00-12.00 น. การแต่งกายเข้าห้องสอบ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส่วมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามสวมร้องเท้าแตะ) ผู้หญิงสามารถสวมกางเกงได้ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 2 ก.พ.61 ทาง เว็บไซต์ www.Immigration.go.th ขอบเขตข้อสอบ การอ่าน...
ข้อสอบ-นายสิบตำรวจ-ชุด-10

ข้อสอบนายสิบตำรวจ iTest 1,500 ข้อ + เฉลยละเอียด

ข้อสอบนายสิบตำรวจ iTest นายสิบตำรวจ 1,500 ข้อ นายสิบตำรวจ ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้!!ครบทั้ง 6 วิชาที่ใช้สอบ รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน กฎหมายที่ประชาชนควรรู้   วิธีการโหลด ข้อสอบนายสิบตำรวจ iTest (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง กรณีโหลดไม่ได้...
ขั้นตอน-สมัครทหารอากาศ

วิธีการสมัครทหารอากาศ Step by step

วิธีการสมัครสอบทหารอากาศหญิง/ชาย ละเอียดทุกขั้นตอน รูปถ่ายที่สามารถใช้สมัครสอบทหารอากาศ ต้องเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายชุด นักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัครนามสกุลของไฟล์ที่สามารถใช้ได้ ได้แก่ : .gif, .jpg,...
ทหารอากาศ

iTest ข้อสอบทหารอากาศ ชุดที่ 1

  iTest ทหารอากาศ ข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1 ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้!!ครบทั้ง 5 วิชาพื้นฐาน รวม 60 ข้อ 60 คะแนน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป วิธีการดาวน์โหลด iTest (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จำกัดเวลาดาวน์โหลด) คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง กรณีโหลดไม่ได้ ให้เปิดใน Google Chrome หรือเปิดในคอมพิวเตอร์ ปล่อยโหลด 72 ชม. และจะลบลิ้งค์ทิ้ง   ข้อสอบ iTest ทหารอากาศ ชุดที่ 1 เฉลย iTest ทหารอากาศ ชุดที่...
itest-นายสิบทหารบก-ชุดที่-7

iTest นายสิบทหารบก 2560 ชุดที่ 7

ข้อสอบนายสิบทหารบก ทหารราบ ชุดที่ 7 ข้อสอบ + เฉลยละเอียดแสดงวิธีทำ ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติด นายสิบทหารบก ทหารราบ 4 วิชา 120 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที คณิตศาสตร์ 30 ข้อ วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ ภาษาไทย 30 ข้อ ภาษาอังกฤษ...
ข้อสอบ-นายสิบตำรวจ-ชุด-10

iTest นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561 ชุดที่ 10

iTest ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม 150 ข้อ ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้!!ครบทั้ง 6 วิชาที่ใช้สอบ รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน กฎหมายที่ประชาชนควรรู้   วิธีการโหลด iTest (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง กรณีโหลดไม่ได้ ให้ก๊อปปี้ลิ้งค์ด้านบนเปิดใน Google Chrome หรือเปิดในคอมพิวเตอร์ ปล่อยโหลด...
ทหารอากาศ

สมัครทหารอากาศ หญิง/ชาย เปิดรับ 665 อัตรา!! สมัครสอบทหารอากาศ 2561

สมัครทหารอากาศ หญิง/ชาย เปิดรับ 665 อัตรา!! สมัครสอบทหารอากาศ 2561 อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โทสมัครทางอินเตอร์เน็ต 15 ม.ค. - 26 ก.พ.61เปิดรับแบ่งเป็น 2...
itest-นายสิบทหารบก-ชุดที่-6

iTest นายสิบทหารบก 2560 ชุดที่ 6

ข้อสอบนายสิบทหารบก เสมือนจริง ชุดที่ 6 จัดเรียงเหมือนข้อสอบจริง + เฉลยละเอียดแสดงวิธีทำ ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติด นายสิบทหารบก สอบ 4 วิชา 120 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที คณิตศาสตร์ 30 ข้อ วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ ภาษาไทย...