พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฉบับที่ออกสอบตำรวจ

339
พระราชกฤษฏีกา
พระราชกฤษฏีกา

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฉบับที่ออกสอบตำรวจ

 

 

ดาวน์โหลด พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

เป็นฉบับที่ออกสอบตำรวจ คลิกที่ตัวอักษรสีน้ำเงิน


พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


 

หนังสือที่ถูกส่งต่อกันอย่างลับ ๆ ในกลุ่มคนที่สอบติดตำรวจ 


สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย อธิบายละเอียด


เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว !!


สรุปเน้น ๆ เฉพาะหัวข้อที่ออกสอบ จะได้ไม่เสียเวลาอ่าน

 

สนใจ คลิกที่ภาพด้านล่าง