พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฉบับที่ออกสอบตำรวจ

1534
พระราชกฤษฏีกา
พระราชกฤษฏีกา

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฉบับที่ออกสอบตำรวจ

เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน เป็นตำรวจชั้นประทวน
เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน เป็นตำรวจชั้นประทวน /

ดาวน์โหลด พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

เป็นฉบับที่ออกสอบตำรวจ คลิกที่ตัวอักษรสีน้ำเงิน


พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


หนังสือที่ถูกส่งต่อกันอย่างลับ ๆ ในกลุ่มคนที่สอบติดตำรวจ 


สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย อธิบายละเอียด


เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว !!


สรุปเน้น ๆ เฉพาะหัวข้อที่ออกสอบ จะได้ไม่เสียเวลาอ่าน

สนใจ คลิกที่ภาพด้านล่าง

หนังสือแนะนำ police Mathermatic & Police English