ข้อสอบจริง นายร้อยตำรวจ (เตรียมทหาร) 2558

1330
สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563
สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563

ข้อจริง เตรียมทหาร ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ 140 ข้อๆ ละ 5 คะแนน รวม 700 คะแนน

 • 200 คะแนน วิทยาศาสตร์ (วิทย์ ม.ต้น ,ฟิสิกส์ ,เคมี และชีวะ)
 • 200 คะแนน คณิตศาสตร์ 
 • 150 คะแนน ภาษาอังกฤษ
 • 150 คะแนน ภาษาไทยและสังคม
 • คะแนนรวมต้องผ่านเกณฑ์ 50% คือ 350 คะแนน

ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที

การฝึกทำข้อสอบเก่า คือ หนทางสู่การสอบติด!!

ข้อสอบนี้ เหมาะกับ

 1. น้องที่สอบ นายสิบตำรวจ(นสต.) รอบล่าสุดได้ ที่รอเข้าฝึกวันที่ 1 ก.พ.62 และอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2538)
 2. นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ที่กำลังอบรมอยู่ที่ศูนย์ฝึก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2538)
 3. ข้าราชการตำรวจชาย อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2538)
 4. น้องผู้ชาย วุฒิ ม.4 อายุไม่เกิน 18 ปี    (ไม่เกิดก่อนปี 2544)

วิธีการดาวน์โหลดข้อสอบเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จำกัดเวลาโหลด)

 • คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง (ตัวอักษรสีน้ำเงิน)

ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ (เตรียมทหาร) 2558


 • กรณีโหลดไม่ได้ ให้เปิดใน Google Chrome หรือเปิดในคอมพิวเตอร์

วิธีการทำ ข้อสอบเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ

 1. Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์
 2. ทำข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ(อยู่ในไฟล์ข้อสอบที่โหลด) ฝึกทำและทดในปัญหาสอบ
 3. ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง 30 นาที 

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ (เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ)

 1. วิทยาศาสตร์          200 คะแนน
 2. คณิตศาสตร์          200 คะแนน
 3. ภาษาอังกฤษ         150 คะแนน
 4. ภาษาไทยและสังคม 150 คะแนน

1. วิทยาศาสตร์

   1.1 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

   1.2 ฟิสิกส์

1.2.1 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1

1.2.2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2

1.2.3 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

1.2.4 การเคลื่อนที่แนวตรง

1.2.5 แรงและกฎการเคลื่อนที่

1.2.6 สมดุลกล

1.2.7 งานและพลังงาน

1.2.8 โมเมนตัมและการชน

1.2.9 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

   1.3 เคมี

1.3.1 ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี

1.3.2 อะตอมและสมบัติของธาตุ

1.3.3 พันธะเคมี

1.3.4 โมลและสูตรเคมี

1.3.5 สารละลาย

1.3.6 ปริมาณสัมพันธ์

   1.4 ชีววิทยา

1.4.1 การศึกษาชีววิทยา

1.4.2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

1.4.3 เซลล์และการทำงานของเซลล์

1.4.4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม

1.4.5 การท่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

1.4.6 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

1.4.7 วิวัฒนาการ


2. 
วิชาคณิตศาสตร์

   2.1 คณิต ม.ต้น

   2.2 คณิต ม.4

2.2.1 เซต

2.2.2 ตรรกศาสตร์

2.2.3 จำนวนจริง

2.2.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

2.2.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการึทึม

2.2.6 เรขาคณิตวิเคราะห์

2.2.7 หลักการนับเบื้อต้น

2.2.8 ความน่าจะเป็น


3. 
ภาษาอังกฤษ

   3.1 เนื้อหา ม.ต้น

   3.2 เนื้อหา ม.4

4. ภาษาไทยและสังคม

   4.1 ภาษาไทย ม.ต้น

   4.2 ภาษาไทย ม.4

   4.3 สังคม

4.3.1 หน้าที่พลเมือง

4.3.2 ประวัติศาสตร์

4.3.3 ภูมิศาสตร์

4.3.4 เศรษฐศาสตร์

4.3.5 ศาสนา

คอร์สติวเข้ม นายร้อยตำรวจ(เตรียมทหาร) สอนครบหัวข้อที่ Update ตามข้างต้น + จับมือทำข้อสอบจริงย้อนหลังเกือบ 20 ปี!! (เรียนได้ แม้ไม่มีพื้นฐาน) คลิกเลย iCourse เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ

คอร์สติวเข้ม นายร้อยตำรวจ(เตรียมทหาร)