ข้อสอบจริง นายร้อยตำรวจ 10 ปีเต็ม 1,600 ข้อ!!

6519
นายร้อยตำรวจ
นายร้อยตำรวจ

ข้อสอบเก่า นักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) 10 ปีเต็ม!!

1,600 ข้อ ที่เคยออกสอบจริง + พร้อมเฉลย แสดงวิธีทำละเอียดสุดๆ บรรทัดต่อบรรทัด

 

วิธีการทำ ข้อสอบนายร้อยตำรวจ

  1. Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์
  2. ทำข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ(อยู่ในไฟล์ข้อสอบที่โหลด) ฝึกทำและทดในปัญหาสอบ (วันจริง ไม่มีกระดาษทด)
  3. ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง 30 นาที 
  4. เมื่อหมดเวลา ให้หยุดทำ และตรวจคำตอบกับเฉลยละเอียด
  5. กรอกคะแนน ลงในใบประเมิน(อยู่ในไฟล์เฉลยที่โหลด) ไว้วิเคราะห์คะแนนตนเอง เพื่อวางแผนในการอ่านหนังสือต่อไป

 

วิธีการดาวน์โหลดข้อสอบ

  1. คลิกที่ตัวอักษร สีน้ำเงินด้านล่าง
  2. กรณีโหลดไม่ได้ ให้เปิดใน Google Chrome หรือใช้คอมพิวเตอร์โหลด
  3. ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดโหลดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2551
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2552
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2553
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2554
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2555
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2556
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2557
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2558
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2559
เฉลยข้อสอบ 


ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ 2560
เฉลยข้อสอบ 


นายร้อยตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends