หน่วยงานใหม่ ตำรวจไซเบอร์

2953
ตำรวจไซเบอร์ Cyber Police
ตำรวจไซเบอร์ Cyber Police

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งกองบัญชาการใหม่ ตำรวจไซเบอร์ กำลังพลกว่า 1,000 อัตรา ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563 มีการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ [ ก.ตร. ] ครั้งที่ 4/2563  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดตั้ง กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี [ บช.ไซเบอร์  ] หรือตำรวจไซเบอร์

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า การจัดตั้งกองบัญชาการ [ บช. ] ,บช.ไซเบอร์ หรือ ตำรวจไซเบอร์  เพื่อให้สอดคล้องกับกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ DES ] ซึ่งทำหน้าที่ ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 

โครงสร้าง 7 บก. ของตำรวจไซเบอร์

กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้ มี 7 กองบังคับการ [ บก. ] ประกอบด้วย

  1. กองบังคับการ  [ รับผิดชอบ ภาคกลาง ]
  2. กองบังคับการ  [ รับผิดชอบ ภาคอีสาน ]
  3. กองบังคับการ  [ รับผิดชอบ ภาคเหนือ ]
  4. กองบังคับการ  [ รับผิดชอบ ภาคใต้ ]
  5. กองบังคับการ  [ รับผิดชอบ กทม. ]
  6. กองบังคับการ ตรวจสอบวิเคราะห์อาชญากรรม
  7. กองบังคับกา รอำนวยการ
หน่วยงานใหม่ ตำรวจไซเบอร์

ระยะเวลาในการจัดตั้ง ตำรวจไซเบอร์

กองบัญชาการใหม่นี้ จะพยายามทำให้แล้วเสร็จ ภายในวาระการแต่งตั้งประจำปี 2563 [ ประมาณเดือน ก.ย. ] โดยเฉพาะการแต่งตั้งกำลังพลลงประจำตำแหน่งกว่า 1,000 นาย โดยสถานที่ตั้งตำรวจไซเบอร์ จะอยู่ภายในเมืองทองธานี

หน้าที่ของตำรวจไซเบอร์

ตำรวจไซเบอร์ ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่อง การพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี และการประสานงานกับต่างประเทศ 

ขณะเดียวกันตำรวจไซเบอร์ ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ กองบังคับการสืบสวน ทั่วประเทศ โดยคดีทั่วไป จะให้ตำรวจพื้นที่ดำเนินการ แต่คดีที่เกี่ยวพันข้ามจังหวัด หรือข้ามประเทศ บช.ไซเบอร์ จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ขณะที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี [ บก.ปอท. ] ที่มีอยู่เดิมนั้น ยังคงมีอยู่ แต่ปรับภารกิจให้เหมาะสมกับภารกิจของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [ บช.ก. ]

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตำรวจไซเบอร์

ได้มีการเตรียมการจัดตั้ง กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี [ บช.ไซเบอร์  ] หรือตำรวจไซเบอร์ ให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน [ ภายในเดือน ก.ย.63 ] โดยจะมีกำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งประมาณ 1,000 คน

กำลังพลดังกล่าว อาจจะมาจากปรับเกลี่ยจากบุคคลภายใน [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] หรืออาจมีการรับจากบุคคลภายนอก [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] เพิ่มเติมในกรณีที่กำลังพลยังขาดแคลน หรือกรณีที่ต้องการผู้มีคุณวุฒิเฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญงานด้านนี้โดยตรง

ปล.หากมีข่าว Update เกี่ยวกับตำรวจไซเบอร์ พี่เดี่ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะ ไม่พลาดข่าวสารดี ๆ แบบนี้ เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว คลิก Add friends nine100-line-addfriends