หน้าแรก สมัครสอบนายร้อยตำรวจ สมัครสอบนายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (ฟิสิกส์-เคมี-จุลชีวะ)

สมัครสอบนายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (ฟิสิกส์-เคมี-จุลชีวะ)

ความรู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (ฟิสิกส์-เคมี-จุลชีวะ)
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (ฟิสิกส์-เคมี-จุลชีวะ) สังกัดกองพิสูจน์หลักฐาน เป็นส่วนงานสนับสนุน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆ

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ประกาศสอบตำรวจ

เรื่องเด่น