นายร้อยตํารวจหญิง

นายร้อยตํารวจหญิง

นายร้อยตำรวจหญิง มีหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละส่วนงาน เช่น งานจราจร, งานอำนวยการม, งานสืบสวน, งานป้องกันปราบปราม, งานพิสูจน์หลักฐาน, งานควบคุมฝูงชน และงานอื่นๆ