กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 59 อัตรา ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา (ป.ตรี) นายทหารประทวน 50 อัตรา (ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)   คุณสมบัติแต่ละสาย 1. นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา...

นายสิบแผนที่ เปิดรับสมัคร 2562

นายสิบแผนที่ 2562 เปิดรับสมัคร โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ เป็นนักเรียนนายสิบแผนที่    คุณสมบัติของผู้สมัคร นายสิบแผนที่ เป็นชายโสด อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 137 อัตรา ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา (ป.ตรี) นายทหารประทวน 14 อัตรา (ม.3/ม.6/ปวช/ปวส) พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 25...