iTest - สอบ ก.พ.

หน้าแรก iTest iTest - สอบ ก.พ.

E-Book ข้อสอบ ก.พ. เหมือนจริงย้อนหลัง 20 ปี

อยากสอบ ก.พ.ผ่าน  เลิกอ่านหนังสือ !!! เพราะข้อสอบเป็นแบบ 4 ตัวเลือก ไม่ได้ให้เขียนบรรยายตอบ ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครถึง 4.6 แสนคน สอบผ่านเพียงแค่ 2 หมื่นต้นๆ คิดเป็น 4.5% ซึ่งน้อยมาก แสดงว่า อ่านหนังสือกันผิดวิธี !!! และนั่น อาจทำให้คุณเสียเวลาไปอีก 1 ปีฟรี ๆ ที่สอบไม่ผ่าน จากการสอบถามคนที่สอบผ่านและรับราชการ ส่วนมากฝึกทำข้อสอบกันเป็นพันๆ ข้อ ความลับในการสอบผ่าน คือ การฝึกทำโจทย์เยอะ...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 16

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ 16 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2 ชม. วิชาภาษาอังกฤษ...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 15

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ 15 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2 ชม. วิชาภาษาอังกฤษ...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 13

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 13 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 12

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 12 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 11

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 9 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง 10 ชุด

ข้อสอบ กพ 10 ชุด iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 9

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 9 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 8

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 8 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 7

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 7 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...