กพ Reading comprehension

องค์ประกอบสำคัญช่วยเข้าใจการอ่านบทความ กพ Reading comprehension

องค์ประกอบสำคัญช่วยเข้าใจการอ่านบทความ กพ Reading comprehension บทความในวันนี้เรามาต่อยอดกันในเรื่อง สำคัญ 2 เรื่องคือ  องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน Reading comprehension เทคนิคควรจำการอ่านเร็ว กพ Reading comprehension ศึกษาบทความที่ลงให้แล้วลองนำไปฝึกกับข้อสอบเพื่อให้ง่ายกับการจดจำยิ่งขึ้นครับ >>> ดาวน์โหลด <<<

เทคนิคการอ่านเพื่อพิชิตข้อสอบ ก.พ. Reading comprehension

จากครั้งที่แล้วเราทราบแล้วว่า ข้อสอบ Reading comprehension ข้อสอบมักนำเนื้อเรื่อง ใน "กระแสสังคม" มาออกในบทความต่าง ๆ เช่น ครั้งที่แล้วบทความเรื่อง AEC เป็นต้น และไม่ว่าข้อสอบเรื่องบทความจะออกมาในรูปแบบไหนเราควรมีหลักสำคัญ 3 ข้อ ในการเข้าใจบทความนั้นๆ คือ 1. รู้ความหมายของคำศัพท์ (Vocaburary and the meaning) 2. การใช้ Reference  3. การเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Structure หรือ Grammar) (ตามอ่านได้ในโพสต์ที่แล้วหากไม่เข้าใจ...

3 หลักสำคัญ ในการทำข้อสอบ Reading Comprehension

3 หลักสำคัญ ในการทำข้อสอบ Reading comprehension สอบ กพ ภาษาอังกฤษ ก.พ. และภาษาอังกฤษสำหรับสอบราชการ ดาวน์โหลด >>> คลิ๊กที่นี่ <<<

ข้อสอบนายสิบตำรวจเสมือนจริง iTest นสต. ครั้งที่ 2

ข้อสอบนายสิบตำรวจเสมือนจริง iTest นสต. ครั้งที่ 2 สร้างให้เหมือนข้อสอบจริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุด ของคนที่อยากสอบติด *** ข้อสอบ 150 ข้อ ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง *** 1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 40 ข้อ 2.ภาษาไทย 25 ข้อ 3.ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ 5.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 10 ข้อ 6.สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน 10 ข้อ *** วิธีการทำ...

ข้อสอบนายสิบตำรวจเสมือนจริง iTest นสต. ครั้งที่ 1

ข้อสอบนายสิบตำรวจเสมือนจริง iTest นสต. ครั้งที่ 1 สร้างให้เหมือนข้อสอบจริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุด ของคนที่อยากสอบติด ***ข้อสอบ 150 ข้อ ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง*** 1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 40 ข้อ 2.ภาษาไทย 25 ข้อ 3.ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ 5.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 10 ข้อ 6.สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน 10...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 3 (เฉลยละเอียด)

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 3 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต...

E-Book ข้อสอบ ก.พ. เหมือนจริงย้อนหลัง 20 ปี

อยากสอบ ก.พ.ผ่าน  เลิกอ่านหนังสือ !!! เพราะข้อสอบเป็นแบบ 4 ตัวเลือก ไม่ได้ให้เขียนบรรยายตอบ ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครถึง 4.6 แสนคน สอบผ่านเพียงแค่ 2 หมื่นต้นๆ คิดเป็น 4.5% ซึ่งน้อยมาก แสดงว่า อ่านหนังสือกันผิดวิธี !!! และนั่น อาจทำให้คุณเสียเวลาไปอีก 1 ปีฟรี ๆ ที่สอบไม่ผ่าน จากการสอบถามคนที่สอบผ่านและรับราชการ ส่วนมากฝึกทำข้อสอบกันเป็นพันๆ ข้อ ความลับในการสอบผ่าน คือ การฝึกทำโจทย์เยอะ...
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาความสามารถทั่วไป สายปราบปราม และ อำนวยการ  จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย และวิเคราะห์ผล สำหรับประเมินตนเอง แนวข้อสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของน้อง ๆ เพื่อวัดผลว่าตัวเองอยู่ในระดับที่สามารถหวังผลในการสอบครั้งนี้ได้หรือไม่ (เฉพาะวิชาความสามารถเท่านั้น) ดังนั้น ให้ปฏิบัติตามนี้ เพื่อความสมจริงมากที่สุด ข้อสอบมี 40 ข้อ ใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมง เท่านั้น ใช้ดินสอ 2 B ในการทำ เท่านั้น ...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 16

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ 16 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2 ชม. วิชาภาษาอังกฤษ...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 15

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ 15 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2 ชม. วิชาภาษาอังกฤษ...