ข่าวสาร : สอบ ก.พ.

หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวสาร : สอบ ก.พ.

[เต็ม] ติวเข้ม ปูพื้นฐานไปด้วยกัน iCourse สอบ ก.พ.

  สอบ ก.พ. ผ่าน เป็นใบเบิกทางสู่ข้าราชการ งานมั่นคง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สวัสดิการดี แต่ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครถึง 4.6 แสนคน สอบผ่านเพียงแค่ 2 หมื่นต้นๆ คิดเป็น 4.5% ซึ่งน้อยมาก!!! หากหวังผล การสอบรอบนี้ การอ่านหนังสือเอง อาจไม่ใช่คำตอบ iCourse สอบ ก.พ.59 30 วัน  ปูพื้นฐานไปด้วยกัน เพราะพื้นฐานดี มีชัยไปกว่าครึ่ง คุณจะได้อะไรจากคอร์สนี้ ติวเข้มผ่าน facebook กลุ่มลับ ติวไปด้วยกันตลอดทั้งเดือน ติวที่ไหน เมื่อไหร่ เวลาใดก็ได้ ย้อนกลับมาเรียนได้ ไม่จำกัด จัดเวลาเรียนเองได้อย่างอิสระ...

[เต็ม] – iCourse สอบ ก.พ. (ภาษาอังกฤษ)

iCourse ภาษาอังกฤษ ก.พ. คืออะไร คือการเปลี่ยน facebook เป็นห้องเรียนเปลี่ยนเป็นที่ติว เล่น facebook เป็น ก็เรียน iCourse ภาษาอังกฤษ ก.พ. ได้ คุณได้อะไรจาก iCourse ติวเข้มผ่าน facebook กลุ่มลับ ติวไปด้วยกันตลอดจนถึงวันสอบซ่อม ห้องเรียนเรียนที่ไหน เรียนเมื่อไหร่ เวลาใดก็ได้ จัดเวลาเรียนเองได้อิสระ ห้องเรียนที่สามารถเรียนกี่รอบ กี่ครั้งก็ได้ ติวเข้มทั้งเดือน ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาต่อ กี่รอบก็ได้ ไม่จำกัด เรียนผ่านมือถือ โน๊ตบุค...