กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 59 อัตรา ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา (ป.ตรี) นายทหารประทวน 50 อัตรา (ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)   คุณสมบัติแต่ละสาย 1. นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-4

กองทัพไทย เปิดรับ 25 อัตรา [ ปวช./ปวส./ป.ตรี ]

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 25 อัตรา 2562 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 25 อัตรา ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร  4 อัตรา  นายทหารประทวน    21 อัตรา   รายละเอียดและคุณสมบัติ...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 137 อัตรา ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา (ป.ตรี) นายทหารประทวน 14 อัตรา (ม.3/ม.6/ปวช/ปวส) พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 25...