หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Administrator

Administrator

107 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

[เต็ม] – iCourse นายร้อยตำรวจ รอบ Video

รอบ 2 โค้งสุดท้าย iCourse คืออะไร ? เปลี่ยน facebook เป็นห้องเรียน เปลี่ยนเป็นที่ติว ติวผ่านกลุ่ม facebook ไปด้วยกันทุกวัน ตลอดหนึ่งเดือนเต็ม ๆ ห้องเรียนที่สามารถเรียนที่ไหน เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาใดก็ได้ จัดเวลาเรียนเองได้อย่างอิสระ ห้องเรียน ที่สามารถเรียนกี่รอบ กี่ครั้งก็ได้ ติวเข้มทั้งเดือน ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาต่อกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัด เป็นสมบัติของผู้เรียนไปตลอดชีวิต หรือจนกว่า facebook จะเลิกกิจการ สามารถเรียนผ่านมือถือ โน้ตบุค...
นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2558

ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2558

นายสิบทหารบก

นายสิบทหารบก วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดเกรด รับสมัคร 15 ธ.ค.58 - 31 ม.ค.59 สอบ ม.รามคำแหง หัวหมากและบางนา พลเรือน 20 ก.พ.59 กองประจำการ 21 ก.พ.59 วิชาที่ใช้สอบ (ระดับ ม.ปลาย) - คณิตศาสตร์ 30 ข้อ - วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ - ภาษาไทย 30...
นักเรียนนายร้อยตำรวจ 59

iCourse นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) (เต็มแล้วจ้า)

iCourse คืออะไร ? เปลี่ยน facebook เป็นห้องเรียน เปลี่ยนเป็นที่ติว ติวผ่านกลุ่ม facebook ไปด้วยกันทุกวัน ตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆ ห้องเรียนที่ผู้เรียนสามารถถาม - ตอบ ติวเตอร์ได้ทุกคำถามที่สงสัย ห้องเรียนที่สามารถเรียนที่ไหน เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาใดก็ได้ จัดเวลาเรียนเองได้อย่างอิสระ ห้องเรียน ที่สามารถเรียนกี่รอบ ถาม - ตอบ กี่ครั้งก็ได้ ติวเข้มทั้งเดือน ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาต่อกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัด เป็นสมบัติของผู้เรียนไปตลอดชีวิต หรือจนกว่า...
นักเรียนนายร้อยตำรวจ 59

[เต็ม] – iCourse นักเรียนนายร้อยตำรวจ

iCourse คืออะไร ? เปลี่ยน facebook เป็นห้องเรียน เปลี่ยนเป็นที่ติว ติวผ่านกลุ่ม facebook ไปด้วยกันทุกวัน ตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆ ห้องเรียนที่ผู้เรียนสามารถถาม - ตอบ ติวเตอร์ได้ทุกคำถามที่สงสัย ห้องเรียนที่สามารถเรียนที่ไหน เรียนเมื่อไหร่ เรียนเวลาใดก็ได้ จัดเวลาเรียนเองได้อย่างอิสระ ห้องเรียน ที่สามารถเรียนกี่รอบ ถาม - ตอบ กี่ครั้งก็ได้ ติวเข้มทั้งเดือน ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาต่อกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัด เป็นสมบัติของผู้เรียนไปตลอดชีวิต หรือจนกว่า...
นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2552 – 2558

Download ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2551 ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2552 ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2553 ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2554 ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2555 ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2556 ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2557 ข้อสอบจริง นักเรียนนายร้อยตำรวจ 2558
เส้นทาง นายร้อยตำรวจหญิง

เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง - Nine100.com