เปิดสอบ ทหารอากาศหญิง/ชาย 2561

ทหารอากาศ-2561

ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา!!

อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

ในแต่ละปี กองทัพอากาศจะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม(ใกล้เข้ามาแล้ว)

เปิดการสอบเป็น 2 ระดับ

ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี (เกิด2531-2543)

1.วุฒิ ม.6
1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00
1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบวิชา
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

2 วุฒิ ปวช./ปวส.
2.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20
2.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.2.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน)
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
2.2.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ปวช./ปวส. 90 ข้อ (90คะแนน)

ระดับชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี) อายุ 18-35 ปี (เกิด2526-2543)

1.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท
2.ผู้ที่จบ ป.ตรี และ ป.โท เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20
3.ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
3.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน)
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
3.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ป.ตรี/ป.โท 90 ข้อ (90คะแนน)

เฉพาะผู้ชาย ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร ดังนี้

1.ผู้ที่ต้องเป็นทหารเกณฑปี 2561
2.ผู้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
3.ผู้ที่ต้องเกณฑ์ทหารปี 2562
4.ผู้ที่หนีทหาร

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น 


การแต่งกายเข้าสอบ

ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
หญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ


สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

เงินเดือน
-วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
-วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
-วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
-วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
-วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
มีสิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด

ประกาศสอบอย่างเป็นทางการ คลิกอ่านเลย www.RTAF.com

 

ทหารอากาศ iTest ข้อสอบเสมือนจริง

 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends