เปิดสอบ ทหารอากาศหญิง/ชาย 2561

2611
ทหารอากาศ-nine100

ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา!!

 • อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 • วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท
 • ในแต่ละปี กองทัพอากาศจะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม(ใกล้เข้ามาแล้ว)

เปิดการสอบเป็น 2 ระดับ

ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี (เกิด2531-2543)

1. วุฒิ ม.6
1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00
1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบวิชา

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

2. วุฒิ ปวช./ปวส.
2.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20
2.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.2.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน)

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

2.2.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ปวช./ปวส. 90 ข้อ (90คะแนน)

ระดับชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี) อายุ 18-35 ปี (เกิด2526-2543)

1 .วุฒิ ป.ตรี/ป.โท
2. ผู้ที่จบ ป.ตรี และ ป.โท เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20
3. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
3.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน)

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

3.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ป.ตรี/ป.โท 90 ข้อ (90คะแนน)

เฉพาะผู้ชาย ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร ดังนี้

 1. ผู้ที่ต้องเป็นทหารเกณฑปี 2561
 2. ผู้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 3. ผู้ที่ต้องเกณฑ์ทหารปี 2562
 4. ผู้ที่หนีทหาร
 5. สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น 


การแต่งกายเข้าสอบ

 • ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
 • หญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ


สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

เงินเดือน

 • วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
 • วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
 • วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
 • วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
 • มีสิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด

ประกาศสอบอย่างเป็นทางการ คลิกอ่านเลย www.RTAF.com

ทหารอากาศ iTest ข้อสอบเสมือนจริง

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends