หน้าแรก ค้นหา

- ค้นหาผล

หากคุณไม่มีความสุขกับผลที่ได้ โปรดดำเนินการค้นหาอื่น
นายร้อยตำรวจหญิง-คำนำหน้าชื่อที่โดนตีค่าแค่-10-รุ่น

นายร้อยตำรวจหญิง คำนำหน้าชื่อที่โดนตีค่าแค่ 10 รุ่น

ในปี 2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการตำรวจไทยด้วยการเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงครั้งแรกใน 107 ปี แต่ประวัติศาสตร์นี้กลับขับเคลื่อนบนทางตัน เพราะได้มีคำสั่งให้ยุติการรับสมัครนักเรียนนายร้อยหญิงไปเรียบร้อยแล้ว นายร้อยตำรวจหญิง คำนำหน้าชื่อที่โดนตีค่าแค่ 10 รุ่น จากบันทึกข้อความวันที่ 28...
นายร้อยตำรวจ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความฝันอันยิ่งใหญ่

นายร้อยตำรวจ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความฝันอันยิ่งใหญ่

ข้าราชการในชุดเครื่องแบบสีกากีสุดเท่ ผู้คอยควบคุมเหตุอาชกรรมในสังคม จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตำรวจ แม้ตำรวจนั้นจะเป็นความฝันในวัยเด็กของใครหลายคนที่อยากจะกลายเป็นหนึ่งในเหล่าบุคคลสุดเท่ แต่หากเตรียมตัวเตรียมใจมาไม่ดี ความฝันนี้ก็คงต้องสลายไปตามกาลเวลาอย่างแน่นอน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่จะทำให้เราสามารถเดินตามความฝันไปได้อย่างสุดทางอย่างคำว่า "นายร้อยตำรวจ" นายร้อยตำรวจคืออะไร นายร้อยตำรวจ หรือ นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ...
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

1.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คือ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คือ สถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ถูกก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยจะดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และดำรงสถานะสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล 2.ประวัติวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2518 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระกระแสพระบรมราชาโชวาทในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรี ณ หอประชุมราชแพทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 เหตุเพราะความจำเป็นที่ทางราชการทหารจะต้องจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นเอง เพื่อที่จะได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่กองทัพละประเทศชาติ ผลผลิตของ วพม.นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่างๆ ไว้มากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เป็นประโยชน์และนำมาซึ่งชื่อเสียงแก่กองทัพและประเทศชาติ
รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง

รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง

1.ตำรวจไทย คือ ตำรวจไทย หรือชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการว่า ตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai Police) เป็นชื่อที่ใช้เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ตำรวจลับ ตำรวจวัง ตำรวจสภา ตำรวจสันติบาล ตำรวจหลวงเป็นต้น  2.โรงเรียนตํารวจหญิงมีที่ไหนบ้าง โรงเรียนตํารวจหญิง นั้นจะมีอยู่เพียงแห่งเดียว คือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

1.โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มีชื่อย่อว่า รร.สธ.ทร. โดยแต่เดิมนั้นชื่อ โรงเรียนนายทหารเรือ ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพเรือ ตัวโรงเรียนขึ้นตรงอยู่กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และอยู่ในระดับเดียวกับ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง 2.ประวัติ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ข้าราชการตำรวจ หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่หลักให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ทำให้มีบุคลากรมากกว่าสองแสนคน แต่ละปียังเปิดสอบนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจและเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเป็นประจำทุกปี วันนี้ nine100.com มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานจราจรในสถานีตำรวจมาแนะนำเป็นความรู้ครับ  สถานีตำรวจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ 
ความรู้พื้นฐานของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ความรู้พื้นฐานของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ประวัติความเป็นมาของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ข้าราชการตำรวจ เชื่อว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน เห็นได้จากการเปิดสอบนายร้อยตำรวจ ทั้งสายตรงโดยการสอบเข้าเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือเปิดรับจากบุคคลภายนอกตามตำแหน่งที่ต้องการ และการสอบ ก.พ. ทุกสนามสอบที่เปิดในแต่ละปีจะมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ วันนี้ nine100.com มี ประวัติความเป็นมาของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มาแบ่งปันครับ  ความหมายของข้าราชการตำรวจ  

ทหารพรานเปิดรับสมัคร กรมทหารพราน 43

กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัคร . คุณสมบัติ ทหารพราน 43

ทหารพรานเปิดรับสมัคร กรมทหารพราน 47

กรมทหารพรานที่ 47 จังหวัดยะลา เปิดรับสมัคร . คุณสมบัติ ทหารพราน 47

ทหารพรานหญิง/ชาย 2563

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารพรานหญิง/ชาย เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ จปร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร ในระดับอุดมศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียกว่า นักเรียนนายร้อย (นนร.) ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ จำปีสิรินธร
ระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรื่องที่ต้องรู้และเตรียมตัว

ระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรื่องที่ต้องรู้และเตรียมตัว

ระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนเข้าสอบเป็นเรื่องที่ควรทราบเพื่อเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆ สำหรับอนาคตการเป็นนายตำรวจ สุภาพบุรุษสีกากี ระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  คำตอบทั้งหมดมีอยู่ในบทความดังกล่าวข้างต้นนี้  ระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในส่วนคุณสมบัติเบื้องต้น?  โรงเรียนนายร้อยตำรวจก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2444 เป็นสถาบันอบรมวิชาชีพเฉพาะทางสำหรับการเตรียมตัวเป็นตำรวจสังกัดภายใต้การดูแลของโรงเรียนนายร้อย ในทุกปีจะมีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบเข้ารับการศึกษายังสถาบันแห่งนี้เป็นจำนวนหลักหมื่นต้น ๆ ทว่าผ่านเกณฑ์เพียง 400 กว่าคนในรอบแรกและรอบสองคัดเหลือ 200 กว่าคนเท่านั้น กระทั่งในปี...
เส้นทางสู่การเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

เส้นทางสู่การเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

นายร้อยตำรวจ อาชีพที่เป็นความฝันของใครหลายคน ซึ่งเมื่อนึกถึงก็จินตนาการได้ถึงความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่ดูสง่างาม และอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้เป็นพ่อแม่ มีความต้องการให้ลูกไปถึงจุดนั้น แต่สำหรับผู้หญิงเส้นทางการเข้าเรียน โรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ค่อนข้างจำกัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย บทความนี้เราจะเล่าเรื่องเส้นทางสู่การเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ถึงไปสู่จุดนั้นได้  เตรียมความพร้อมทั้งความรู้และความสามารถ  1. เตรียมร่างกาย 
รวม 20 เรื่อง ที่ต้องรู้ก่อน เป็น ทหารอากาศหญิง

รวม 20 เรื่อง ที่ต้องรู้ก่อน เป็น ทหารอากาศหญิง

1.กำเนิดนายทหารหญิงของไทย ประวัติทหารหญิง มีจุดเริ่มต้นของการรับสตรีเข้ารับราชการในกองทัพนั้นมาจากในสมัย จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ตอนที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาติบ้านเมืองต้องการกำลังทหารมาช่วยในการป้องกันประเทศชาติ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม จึงมีดำริว่า "การขยายกำลังทหารอยู่ที่ต้องให้ชาติไทยทั้งชาติเป็นทหาร หมายความว่า คนไทยทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย จักต้องได้รับการอบรมให้เป็นนักรบที่สามารถเฉลียวฉลาดในวิทยาการ และเข้มแข็งพอ พร้อมที่จะสละชีพเพื่อชาติเสมอ และเรื่องการอบรมให้คนไทยเป็นนักรบที่สามารถทั้งชายหญิงนี้ เป็นนิสัยที่อยู่ในจิตใจแต่บรรพบุรุษแล้ว...
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ สถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ โดยตัวโรงเรียนสังกัดอยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารกองทัพบก ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2.ประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

1.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คือ สถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนทั้งในด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล โดยตัวหน่วยงานจะขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล 2.ประวัติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนจ่าทหารอากาศ

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนจ่าทหารอากาศ

1.โรงเรียนจ่าทหารอากาศ คือ โรงเรียนจ่าอากาศ คือ สถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่ทำการผลิตนายทหารประทวนให้กับส่วนราชการต่างๆของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งยังให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรทั้งในและนอกกองทัพอากาศตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด 2.ประวัติ โรงเรียนจ่าอากาศ แรกเริ่มกองทัพอากาศนั้นไม่มีโรงเรียนผลิตนายทหารประทวน โดยส่วนใหญ่นายทหารประทวนนั้นจะได้มาจากทหารกองประจำการที่ทำการสมัครเข้ารับราชการต่อ และถูกแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศเมื่อปฏิบัติงานมีความรู้ มีความสามารถ...

[ หมดแล้ว ] หนังสือกฎหมายเบื้องต้น : Basic Law for Police

. หนังสือกฎหมายเบื้องต้น ที่จะทำให้น้องสอบติดตำรวจในปีนี้ เจ็บปวดมากแค่ไหน ?  กับหนังสือที่อ่านไป ก็สอบไม่ติด
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

1.โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นสถานที่ฝึกศึกษา และอบรมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศทั้งในทางด้านยุทธวิธีเสนาธิการกิจ และการบริหารอันจำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการในระดับกองบิน โดยจะมีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ 2.ประวัติ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประวัติ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เริ่มต้นเมื่อปี...