เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายเรืออากาศ

8255
0

เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายเรืออากาศ

เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายเรืออากาศ

เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายเรืออากาศ

มี 2 เส้นทาง คือ
 
1.มาจากบุคคลพลเรือน สอบเป็น นักเรียนเตรียมหทาร
 
2.มาจากนักเรียนจ่าอากาศ ได้โควต้าไปเตรียมทหาร
 
โดยเส้นทางที่ 2 นโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลง จากกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนจ่าอากาศ