เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ

13251
0

เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ

เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ

เส้นทางสู่การเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ

รับมาจาก 2 ภาคส่วน
 
1.บุคคลพลเรือน สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และขึ้นเหล่าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ
 
2.สอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จบมาและอายุไม่เกิน 25 ปี สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (ไม่ต้องผ่านเตรียมทหาร)