นายสิบตำรวจอำนวยการ

3854
นายร้อยตำรวจ
นายร้อยตำรวจ

นายสิบตำรวจ อำนวยการ มีหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังนี้

 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • หญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
 • ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
 • น้ำหนักไม่จำกัด แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามต่อการเข้ารับราชการตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ได้ทุกแผนกและทุกสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด แต่ต้องจบแล้วเท่านั้น
 • สายตาสั้น/ยาว/เอียงได้ (ใส่แว่นตาเข้าทดสอบ)
 • ไม่ตาบอดสี
 • ไม่มีการทดสอบร่างกาย
 • งานบุ๋น จบมาปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร หรืออยู่หน่วยที่ตั้งเป็นหลัก

     เมื่อทราบข้อมูลนายสิบตำรวจเบื้องต้นแล้ว มาดูสถิติการเปิดสอบนายสิบตำรวจ ย้อนหลังกว่า 10 ปี เพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลในภาพกว้าง และมองออกว่าที่ผ่านมา นายสิบตำรวจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้าง

 

นายสิบตำรวจ 2562

     จากข้อมูลการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ ย้อนหลังกว่า 10 ปี จะเห็นได้ว่า การเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจแต่ละปีนั้น ยังมีความไม่แน่นอนเหมือนการเปิดสอบนายสิบทหาร เนื่องจากตำรวจมีภารกิจที่แตกต่าง เน้นตอบสนองต่อความต้องการใช้ของหน่วยงาน

     การเปิดรับนายสิบตำรวจ ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550 จะเน้นภารกิจจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศชต. ลงไปช่วยดับไฟใต้

     ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2551-2554 นายสิบตำรวจ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวุฒิที่ใช้สมัคร จากเดิม ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นระดับ ป.ตรี รับอยู่ 4 ปี ทั้งสายปราบปราม และสายอำนวยการ รวมถึงขยายรับอายุ 18-35 ปี

     หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา นายสิบตำรวจกลับมารับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เหมือนเดิม โดยสายปราบปรามรับอายุ 18-27 ปี ส่วนสายอำนวยการรับอายุ 18-35 ปี

     ในปี 2556 เปิดรับนายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม เพียงแค่ 1,593 อัตรา อาจเนื่องจากมีการเปิดรับนายสิบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ต่อเนื่องมาหลายปีๆ ละหลายพันคน

     แต่ในปี 2557 ได้มีการรับนายสิบตำรวจ สายปราบปรามถึง 6,600 อัตรา สายเทคนิคในส่วนของสำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศตำรวจ และกองบินตำรวจ 100 อัตรา และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา นับว่าเป็นปีที่มีการเปิดรับนายสิบตำรวจมากที่สุดปีนึง

     ปี 2558 มีการรับนายสิบตำรวจมากที่สุดในรอบ 10 ปี เปิดรับสายอำนวยการ 705 อัตรา ครูฝึก 180 อัตรา ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา และตำรวจสายพลขับ 15 อัตรา มีการเปิดรับนายสิบตำรวจสายปรามปรามถึง 2 รอบๆ ละ 5,000 อัตรา โดยรอบที่ 1 มีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม เป็นตำรวจพลร่มหญิง 60 อัตรา และตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง 98 อัตรา หรือที่เรามักเรียกกันว่า “กองร้อยน้ำหวาน” สำหรับรอบที่ 2 นายสิบตำรวจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสายปราบปรามรับ 4,400 อัตรา กลุ่มผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 500 อัตรา และกลุ่มผู้มีวุฒิอิสลามศึกษาอีก 100 อัตรา นับว่าปี 2558 เป็นปีที่มีสีสันมากที่สุดในการเปิดรับนายสิบตำรวจ นอกจากจะรับ 2 รอบๆ ละจำนวนมากแล้ว ยังรับหลากหลายสายอีกด้วย

     ต่อมาในปี 2559 นายสิบตำรวจ รับสายปราบปรามเฉพาะผู้ชายอย่างเดียว 5,000 อัตรา รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบวันที่ 4 ธันวาคม 2559 บรรจุเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้นายสิบตำรวจรับเยอะ แต่รับเพียงแค่สายเดียวและไม่มีความหลากหลายเหมือนปีก่อนๆ

     จนมาถึงนายสิบตำรวจปีที่แล้ว 2560 มีการรับที่หลากหลายขึ้น ตามความขาดแคลนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับนายสิบตำรวจสายอำนวยการ 200 อัตรา นายสิบตำรวจสายเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 50 อัตรา ช่างคอมพิวเตอร์ 50 อัตรา อีกทั้งเปิดรับนายสิบตำรวจดับเพลิงที่นานๆ เปิดทีอีก 183 อัตรา ปิดท้ายด้วยการเปิดรับนายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม 5,000 อัตรา โดยมีการรับนายสิบตำรวจ คอมมานโด ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจสันติบาล รวม 300 อัตรา รับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน สอบวันที่ 21 มกราคม 2561 เป็นอีกปีที่รับเยอะ และรับหลากหลายสายงาน

 

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ ปีนี้จะเปิดรับหรือเปล่า?

     หากย้อนกลับไปจะเห็นว่าสายอำนวยการ มีเปิดสอบบางปี

 • ปี 2551 เปิดสอบสายอำนวยการ
 • ปี 2552 เปิดสอบจำนวน 800 อัตรา ยอดผู้สมัครประมาณ 134,000 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 168
 • ปี 2553 เปิดสอบสายอำนวยการ
 • ปี 2554 เปิดสอบจำนวน 500 อัตรา ยอดผู้สมัคร 78,997 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 158
 • ปี 2555 เปิดสอบจำนวน 400 อัตรา
 • ปี 2556 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2557 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2558 เปิดสอบจำนวน 705 อัตรา ยอดผู้สมัคร 206,468 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 293
 • ปี 2559 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2560 เปิดสอบจำนวน 200 อัตรา ยอดผู้สมัคร 94,588 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 473

     สายอำนวยการ อาจไม่ค่อยขาดแคลนกำลังพลเท่าสายปราบปราม แต่จากสถิติในการเปิดรับย้อนหลังก็จะเห็นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังคงมีการรับนายสิบตำรวจอำนวยการอย่างต่อเนื่อง โดยสายอำนวยการเปิดรับจำนวน 200-800 อัตรา ไม่มากเท่ากับสายปราบราม

     ปีนี้ 2561 มีข่าวไม่ค่อยดีนักในการที่จะตัดโอนตำแหน่งนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ เกลี่ยมาให้กับสายงานอื่นที่ขาดแคลน โดยเฉพาะงานสอบสวน หากเปิดก็คงเปิดรับแค่หลักร้อยไม่มากเหมือนสายปราบปราม แต่อย่างไรก็ตามอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ที่จะตอบได้คงมีเพียง กองการสอบเท่านั้น

นายสิบตำรวจหญิง 2561
นายสิบตำรวจหญิง 2561

ปีนี้จะมีนายสิบตำรวจหญิงไหม?

     เป็นคำถามยอดฮิตของน้องผู้หญิง เราลองย้อนกลับมาดูว่านายสิบตำรวจที่รับผู้หญิงหลักๆ ก็จะเป็นสายอำนวยการที่รับถึงอายุ 35 ปี และก็นานๆ ทีถึงจะมีสายปราบปราม เรามาดูข้อมูลกัน

 • ปี 2551 รับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ แต่เป็นวุฒิ ป.ตรี
 • ปี 2552 รับสายอำนวยการ 800 อัตรา ยอดผู้สมัครประมาณ 134,000 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 168 
 • ปี 2553 ยังคงรับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการอยู่ และเป็นวุฒิ ป.ตรี แต่ปีนี้มีการรับนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม จำนวน 90 อัตรา อายุไม่เกิน 25 ปี หรือที่เรามักเรียกกันว่า “กองร้อยน้ำหวาน” โดยนายสิบตำรวจหญิงสายปราบปรามในปีนี้ ได้ทำหน้าที่อารักขานายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วย
 • ปี 2554 รับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ จำนวน 500 อัตรา ยอดผู้สมัคร 78,997 อัตราการแข่งขัน 1 : 158
 • ปี 2555 นับเป็นปีทองของนายสิบตำรวจหญิง เพราะมีการเปิดรับมากถึง 3 สายงานด้วยกัน คือ 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 400 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 2.นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม 450 อัตรา แบ่งเป็นตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 150 อัตรา ตำรวจนครบาล 150 อัตรา (ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง หรือกองร้อยน้ำหวาน) และตำรวจตระเวนชายแดน ตชด. 150 อัตรา (ตำรวจพลร่มหญิง) 3.นายสิบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2556 เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการรับนายสิบตำรวจหญิงมาตลอด ปีนี้จึงไม่เปิดรับ รับเฉพาะเพศชาย
 • ปี 2557 นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2558 เปิดรับ 2 รอบ รอบที่ 1 นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม รับ  158 อัตรา รอบที่ 2 เปิดรับ 2 สายงาน 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 705 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) และ 2.นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2559 ไม่มีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิง
 • ปี 2560 เปิดรับ 4 สายงาน คือ 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 200 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 2.นายสิบตำรวจ สายเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 3.นายสิบตำรวจ สายเทคนิค ช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) และ 4.นายสิบตำรวจหญิง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหญิง 150 อัตรา

     จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2551-2555 จะมีนายสิบตำรวจหญิงทุกปี มาเว้นปี 2556 เพียงแค่ปีเดียว หลักจากนั้นปี 2557-2558 ก็เปิดรับอีก เว้นปี 2559 และเมื่อปีที่แล้ว 2560 ก็กลับมาเปิดรับอีก

     ปี 2560 หลายหน่วยได้ขออนุมัติในการเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามไป แต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้อนุมัติมา อนุมัติมาเพียงแค่ผู้ชาย แสดงว่านายสิบตำรวจหญิงสายปราบปราม ยังคงขาดแคลนกำลังพลอยู่ สำหรับปีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิงอีกหรือไม่ อ่านหนังสือไว้ไม่เสียหายครับ

นายสิบตำรวจ 2562 บทสรุป

     นายสิบตำรวจ ตามสถิติที่ผ่านมามีการเปิดสอบทุกปี โดยเฉพาะ นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม ส่วนนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม นานๆ เปิดที เปิดเมื่อปี 2553 ปี 2555 และปี 2558 หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามอีกเลย แต่หลายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังขาดแคลนและมีความต้องการกำลังพลส่วนนี้อยู่ เมื่อปี 2560 ได้มีการร้องขอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปหลายอัตรา แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติลงมา

     นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ อาจไม่ได้ขาดแคลนกำลังพลเท่ากับสายปราบปราม แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดรับอยู่เสมอๆ แต่อาจไม่ทุกปี โดยปีนี้มีการร้องขอตัดโอนตำแหน่งสายอำนวยการ มาให้กับสายสอบสวน จึงทำให้ตำแหน่งสายอำนวยการอาจลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้ว 2560 สายอำนวยการก็เปิดสอบแบบไม่ทันตั้งตัว อะไรก็เกิดขึ้นได้ หากรักในสายงานนี้ ควรเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ เพราะอัตราการแข่งขันสูงขึ้นทุกๆ ปี

     นายสิบตำรวจหญิง หากสังเกตดีๆ จะพบว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดรับเพศหญิงเข้ามาเป็นตำรวจในหลายสายงาน เช่น ตำรวจอำนวยการหญิง(อก.) ตำรวจพิสูจน์หลักฐานหญิง(พฐ.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหญิง(ตม.) ตำรวจปราบจลาจลหญิง(ปจ.) ตำรวจพลร่มหญิง(สอ.) ฯลฯ เปิดสอบเกือบทุกปีตามความต้องการและขาดแคลนของหน่วยงาน 

     นายสิบตำรวจสายอื่นๆ เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ตำรวจสันติบาล(ส.) ตำรวจปราบปรามยาเสพติด(ปส.) ตำรวจคอมมานโด ตำรวจพลร่ม ตำรวจดับเพลิง ตำรวจสายพลขับ ตำรวจสายเทคนิค ฯลฯ อาจไม่เปิดสอบทุกปี บางสายก็นานๆ ที แต่ก็เป็นโอกาสที่ดี กับคนที่เตรียมพร้อม แม้จะไม่เปิดสอบโดยตรง แต่ถ้าสอบสายปราบปรามได้เป็นตำรวจแล้ว สามารถไปฝึกอบรมเพิ่มและย้ายสายงานไปตามที่ต้องการได้

   สุดท้ายนี้ หากน้องมีความมุ่งมั่นอยากเป็นนายสิบตำรวจจริงๆ อยากให้เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้ เพราะทุกปีที่ผ่านมา เมื่อประกาศรับสมัครแล้ว จะมีเวลาเตรียมตัวสอบแค่เพียง 1-2 เดือน ซึ่งไม่ทัน และทุกครั้งก็จะมีผู้แข่งขันเป็นจำนวนมาก คะแนนและอัตราการแข่งขันสูงขึ้นทุกๆ ปี พี่ขอเป็นกำลังใจ ให้น้องลุกขึ้นมาอ่านหนังสือนะครับ

พี่อยู่ข้างๆ น้องเสมอ

พี่เดี่ยว

 

>>> หนังสือคณิต ที่จะทำให้น้องสอบติดตำรวจในปีนี้ <<<

 


 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ

 

ข้อสอบนายสิบตำรวจ 2562

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends