ทหารอากาศ เปิดรับ 299 อัตรา [2560]

10205
0

ทหารอากาศเปิดรับ 299 อัตรา
วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./.ตรี/.โท

อายุ 18-30 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

สมัครทางอินเตอร์เน็ต 17 ..-28 ..2560

สอบวันพฤหัสที่ 6 เม..2560 เวลา 13.00-15.30 .

ประกาศผลสอบ 18 เม..2560

เปิดสอบ 2 ระดับ

1.ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 281 อัตรา อายุ 18-30 ปี (เกิด2530-2542)
1.1 วุฒิ ปวส.  24 อัตรา
1.2 วุฒิ ปวช. 126 อัตรา

1.3 วุฒิ ปวช./.ปลาย 20 อัตรา
1.4 วุฒิ ม.ปลาย  111 อัตรา

2.ระดับชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา อายุ 18-35 ปี (เกิด2525-2542)
2.1 วุฒิ .โท   1   อัตรา
2.2 วุฒิ ป.ตรี   17 อัตรา

***หมายเหตุ
วุฒิ ม.ปลาย เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00
วุฒิ ปวช./ปวส./.ตรี/.โท เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20

ผู้ชายไม่รับผู้มีภาระทางทหาร ดังนี้
1.ผู้ที่ต้องเป็นทหารเกณฑปี 2560
2.ผู้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

3.ผู้ที่ต้องเกณฑ์ทหารปี 2561
4.ผู้ที่หนีทหาร

5.ผู้ที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่จนถึงวันที่ 7 มิ..60 (หากปลดก่อนหน้านี้ สมัครได้)

***ผู้หญิง สมัครได้ 74 อัตรา

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้นที่ 
http://job.rtaf.mi.th
https://rtafrecruitment.job.thai.com
ค่าสมัครสอบ 350 บาทชำระผ่านธนาคารกรุงไทย

สอบภาควิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.. 2560

การแต่งกาย
ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
หญิง สวมกระโปรง หรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ

ประกาศผลสอบ
18
เม.. 2560

สอบพละ 25-28 เม.. 2560
1.ลุกนั่ง  จับเวลา 1 นาที
2.ดันพื้น จับเวลา 1 นาที
3.วิ่ง 2.5 กิโลเมตร

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
7 มิ.. 2560

สิทธิประโยชน์เงินเดือน
วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
มีสิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด

ขอบเขตข้อสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที
1.1 พื้นฐานความรู้ทั่วไป ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน) เนื้อหาวิชาดังนี้
– คณิตศาสตร์
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
1.2 ความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ 90 ข้อ (90คะแนน) .ปลาย/ปวช./ปวส./.ตรี/.โท

***เฉพาะชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ใช้วุฒิ ม.ปลาย ข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบเฉพาะวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป***


>>>ประกาศรับสมัครฉบับจริงทหารอากาศ และอัตราที่เปิดรับ<<<

>>>ประกาศสอบ นายสิบทหารบก 2560<<<


เป็นเพื่อนกันทางไลน์ จะได้ไม่พลาดข้อมูลการสอบดีๆ และแนวข้อสอบเก่า
คลิกปุ่ม Add Friends เลย
เพิ่มเพื่อน