จ่าทหารเรือ ประกาศรับสมัคร 2558

13991
0

จ่าทหารเรือ เปิดรับสมัคร
6 มกราคม 59 – 14 กุมภาพันธ์ 59

เรียน 2 ปี ติดยศจ่าตรี บรรจุทำงานส่วนกลางและฐานทัพเรือทั่วประเทศ

สอบ 31 มีนาคม 59
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1.อายุ
1.1 พลเรือน อายุ 18 – 20 ปี เกิด พ.ศ.2539 – 2541
1.2 ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์ ยังไม่ปลด) สังกัดกองทัพเรือ ต้องปลดภายใน 30 เมษายน 59
1.3 ทหารกองหนุน (ปลดแล้ว) สังกัดกองทัพเรือ อายุ 21-24 ปี เกิด พ.ศ.2535-2538

2.วุฒิ
2.1 จบ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดเกรด)
2.2 กำลังเรียน ม.6/ปวช./กศน. เทอมสุดท้าย (ไม่จำกัดเกรด)

3. ชายโสด สัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด เว้นแต่บิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

4.วิชาที่ใช้สอบ
– คณิตศาสตร์
– วิทยาศาสตร์
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ

5.หลักฐานในการสมัคร
5.1 สำเนาบัตรประชาชน
5.2 สำเนาใบ รบ. หรือใบรับรอง
5.3 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
5.4 รูปถ่ายสี หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

6.การซื้อระเบียบการรับสมัคร

6.1 ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ 6 มกราคม 59 – 14 กุมภาพันธ์ 59 ราคาชุดละ 80 บาท ดังนี้
6.1.1 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
6.1.2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ
6.1.3 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6.1.4 ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
6.1.5 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
6.1.6 ร้านสวัสดิการ กรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
6.1.7 ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
6.1.8 ร้านสวัสดิการ กิจการห้องเย็น (สัตหีบ) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6.1.9 ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
6.1.10 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต (เว้นเขตเชียงราย)
6.1.11 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2 บางนา/ส.ทร.3 ภูเก็ต/ส.ทร.5 สัตหีบ/ส.ทร.6 สงขลา/ส.ทร.8 พิษณุโลก/ส.ทร.9 อุบลราชธานี/ส.ทร.11 เชียงใหม่/ส.ทร.15 นราธิวาส)

6.2 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 6 มกราคม 59 – 6 กุมภาพันธ์ 59 Download ใบสั่งซื้อระเบียบการได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน
– ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา/ด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
– ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ 110 บาท

7.การรับสมัคร
รับสมัคร 6 มกราคม 59 – 14 กุมภาพันธ์ 59 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

8.สอบถามเพิ่มเติม
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
02-889 3922
02-475 3643
02-475 3663-4
ในวันและเวลาราชการ

จ่าทหารเรือ เปิดรับสมัคร

>>> รายละเอียด ประกาศอย่างเป็นทางการ <<<