กทม. เปิดสอบข้าราชการ

2270
0

กทม. เปิดสอบข้าราชการ 304 อัตรา

รับสมัคร 15 ..59 – 6 .. 60 ทางอินเตอร์เน็ต

สอบอาทิตย์ 12 ..60

304 อัตรา แบ่งเป็น

.

ประเภททั่วไป

1.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จำนวน 32 อัตรา

2.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 50 อัตรา

3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
จำนวน 200 อัตรา

.

ประเภทวิชาการ

4 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 12 อัตรา

5 นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ
จำนวน 10 อัตรา

.

การสอบ

สอบทั้ง 2 ภาคในวันเดียวกัน

ภาค ก.
ภาค .

.

4 ขั้นตอนการสมัครสอบ

1.อ่านประกาศรับสมัครสอบครั้งที่ 3/ 2559

2.สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
15 ..59 – 6 .. 60 ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam

3.ชำระเงิน
10 .. 59 – 9. .. 60

4.ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
หลังชำระเงินแล้ว2 วันทำการของธนาคาร

.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

2 กุมภาพันธ์ 2560

.

วันสอบข้อเขียน

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

.

รายละเอียดการสมัครสอบ

http://ksb.bangkok.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx