ข้อสอบนายสิบตำรวจเสมือนจริง iTest นสต. ครั้งที่ 1

ข้อสอบนายสิบตำรวจเสมือนจริง iTest นสต. ครั้งที่ 1 สร้างให้เหมือนข้อสอบจริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุด ของคนที่อยากสอบติด ***ข้อสอบ 150 ข้อ ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง*** 1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 40 ข้อ 2.ภาษาไทย 25 ข้อ 3.ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ 5.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 10 ข้อ 6.สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน 10...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 3 (เฉลยละเอียด)

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 3 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต...

E-Book ข้อสอบ ก.พ. เหมือนจริงย้อนหลัง 20 ปี

อยากสอบ ก.พ.ผ่าน  เลิกอ่านหนังสือ !!! เพราะข้อสอบเป็นแบบ 4 ตัวเลือก ไม่ได้ให้เขียนบรรยายตอบ ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครถึง 4.6 แสนคน สอบผ่านเพียงแค่ 2 หมื่นต้นๆ คิดเป็น 4.5% ซึ่งน้อยมาก แสดงว่า อ่านหนังสือกันผิดวิธี !!! และนั่น อาจทำให้คุณเสียเวลาไปอีก 1 ปีฟรี ๆ ที่สอบไม่ผ่าน จากการสอบถามคนที่สอบผ่านและรับราชการ ส่วนมากฝึกทำข้อสอบกันเป็นพันๆ ข้อ ความลับในการสอบผ่าน คือ การฝึกทำโจทย์เยอะ...
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาความสามารถทั่วไป สายปราบปราม และ อำนวยการ  จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย และวิเคราะห์ผล สำหรับประเมินตนเอง แนวข้อสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของน้อง ๆ เพื่อวัดผลว่าตัวเองอยู่ในระดับที่สามารถหวังผลในการสอบครั้งนี้ได้หรือไม่ (เฉพาะวิชาความสามารถเท่านั้น) ดังนั้น ให้ปฏิบัติตามนี้ เพื่อความสมจริงมากที่สุด ข้อสอบมี 40 ข้อ ใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมง เท่านั้น ใช้ดินสอ 2 B ในการทำ เท่านั้น ...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 16

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ 16 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2 ชม. วิชาภาษาอังกฤษ...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 15

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ 15 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2 ชม. วิชาภาษาอังกฤษ...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 13

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 13 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 12

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 12 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง ครั้งที่ 11

ครบทั้ง 3 วิชา ที่ใช้สอบ ข้อสอบ กพ ครั้งที่ 9 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คัดโจทย์เน้นๆ จากคลังข้อสอบ กว่า 3,000 ข้อ ที่ ก.พ. เคยนำมาใช้ออกสอบ วิธีการทำ iTest โหลดข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF จะเปิดหน้าจอ หรือปริ้นส์ออกมาทำก็ได้ วิชาคณิต และภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 2...

iTest ข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง 10 ชุด

ข้อสอบ กพ 10 ชุด iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ . . iTest...