นายร้อยตำรวจหญิง (ป.ตรี)

นายร้อยตำรวจหญิง (ป.ตรี)