สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ

510
0

สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ

วัน : วันอาทิตย์ 22 ม.ค. 60
เวลา : 09.00 – 11.30 น.


สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
สอบตำแหน่ง

  • นักวิชาการพยาบาลปฎิบัติการ
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ป.โท)
  • นิติกรปฏิบัติการ
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปทุมธานี
อบตำแหน่ง

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบตำแหน่ง

  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดคลิก http://moph.job.thai.com